Skogen dør

Publisert 02.10.2018

Hva skjer når skogen dør fordi klimaet endrer seg? Det er ett av flere tema under konferansen «Natur i endring» i Alta 23. – 24. oktober 2018. Du er hjertelig velkommen!

Skogen dør som her fra Repparfjorden i Finnmark. Kommer skogen tilbake ?
Klimakonferansen “Natur i endring” i Alta vil gi mange svar. Mange gode innledere. Meld deg på idag !
Foto: Helge Kårstad

10 000 kvadratkilometer død skog
«Vi er vitne til en av de største endringene i økosystemet på hundre år» heter det i invitasjonen fra arrangørene Finnmarkseiendommen og Finnmark Skogselskap.
Faktum er at omlag 10.000 kvadratkilometer løvskog (like stort areal som hele Aust-Agder fylke) er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og det ses skogdød over hele den nordlige halvkulen. Det er én konsekvens av et varmere klima blir det påstått.

Kan og bør vi gjøre noe?
Stadig oftere ekstremvær, regn og tørke de siste årene er også noe som preger klima og som kanskje kan forklare mye. Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? Hva betyr det for bosetting og trivsel? Hva betyr det for nye planter og vekster, for rypa og elgen? Ja hva betyr det ikke minst for deg som ferdes i skog og mark?
Kan vi gjøre noe? Bør vi gjøre noe? Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

Her kan du lese mer om programmet og melde deg på «Natur i endring»: https://www.fefo.no/aktuelt/velkommen-til-klimakonferanse.3272.aspx

Se også denne videoen:
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen/videos/473979256435530/

Bjørkemåler (Epirrita spp.) er en slekt av sommerfugler som tilhører familien egentlige målere (Geometridae). Den er middelsstore, slanke, grå målere som fly på senhøsten. Artene har gjerne store bestandssvingninger og når de er tallrike kan de gjøre stor skade på løvtrær, særlig bjørk.