Kystskogbrukets prosjekt FoU, Innovasjon og trebruk – delprosjektleder i Nord-Norge på plass!

Publisert 15.04.2019

I to kalde februardager møttes vi, ti skog- og tremennesker, fra Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag – hos NODA, Nordnorsk Design- og Arkitektursenter i Tromsø. Vi ble varmt mottatt av daglig leder Michele Renee Widerøe. Her skulle vi samsnakkes om en ny delprosjektleder for Nord-Norge, og tredriverrollen for Troms. Fylkemannen i Finnmark, Helge Molvig overvar seansen på skype – vinterværet var slemt. Ellers var alle representert, enten gjennom fylkeskommune; Kjetil Helstad, Henry Aronsen, Kirsti Haagensli, og tredrivere, Stein-Petter Hillesstad, Tor-Håvard Sund, og fylkesmann Trude Hagen, politiker Kjell Sverre Myrvoll, Terje Berntsen fra innovasjon Norge, og Kystskogbruket ved prosjektleder Kristin Støren Wigum. Vi hadde to innholdsrike dager, og var blant annet så heldige å få møte Camilla Bersvendsen og høre om hennes arbeid i foretaket ArcticActiveHouse.

21.mars deltok Camilla og Kristin på nasjonal tredriversamling i Stavanger, her på befaring i Finansparken tegnet av Helen & Hard, nordens største næringsbygg i tre. Entreprenør, Veidekke. Trevirket er levert både av norske og utenlandske aktører. Foto Kristin Vedum

En måned senere er Camilla i full gang som delprosjektleder for Nordland, Troms og Finnmark, i mobiliseringsprosjektet for FoU, innovasjon og trebruk for Kystskogbruket!

Camilla er bosatt i Tromsdalen og vil ha Tromsø som base. Hun har i mange år allerede vært en formidler av treets mange særegne og gode egenskaper for miljø, klima og mennesket. Camilla har eget foretak som rådgiver med spesialkompetanse på heltre i presisjons laft i offentlige prosjekter, bolig og hytte. Hun har i tillegg den seneste tida studert Finansparkens byggeprosesser i Stavanger, som del av studie i prosjektledelse ved BI, parallelt med å bygge sitt eget hus i limtrelaft!

Ny delprosjektleder Nord-Norge Camilla Bersvendsen er stasjonert i Tromsø ved Flow og NODA. Her sammen med Kristin Støren Wigum, prosjektleder FoU, Innovasjon og trebruk Kystskogbruket. Foto Kristin Vedum