Stor interesse for skogsvegbygging

Publisert 13.05.2019

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 13.05.2019

Fylkesmannen opplever rekordstor pågang om tilskudd til skogsveger.

I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging. De aller fleste søknadene omhandler  store, gode og lønnsomme veiprosjekter som vil gjøre betydelige tømmervolum  tilgjengelig for hogst. 

-Dette er svært gledelig, sier fylkesskogmester Rune Saursaunet.

Saursaunet forklarer den store interessen for vegbygging i Trøndelag med at det over lang tid er jobbet målrettet med skogveger i Trøndelag. Skognæringa, kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen har gått sammen om å satse på vegpådrivere og vegplanleggere.

-I dag har alle skogeiere i Trøndelag tilbud om bistand fra både vegpådriver og vegplanlegger gjennom prosjektet Skogsatsting Trøndelag. Sammen med økte tilskuddsrammer og gode tømmerpriser legger Skogsatsing Trøndelag til rette for økt vegbygging med hogst av hogstmoden skog og stor lokal verdiskaping, påpeker Saursaunet.

Fylkesmannen i Trøndelag fikk for 2019 fått tildelt  17 mill kr i tilskuddspott til vegbygging og vanskelig terreng.

-Dessverre er ikke dette nok midler til  å imøtekomme alle søknadene i denne omgang. Til det mangler omlag 8 mill kr. I tillegg vil det komme flere søknader i høstens søknadsrunde. 

Konsekvensen er at noen søknader ikke kan innvilges i denne omgang. For disse vegprosjektene betyr det sannsynligvis en utsettelse av byggingen.

Fylkesmannen håper det vil være mulig å få noe ekstra midler senere i år slik at flere vegprosjekter kan støttes økonomisk. 

 

Denne nyhetssaken ble opprinnelig publisert på nettsidene til Fylkesmannen i Trøndelag, 13.mai 2019.