Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Publisert 26.02.2020

Skogsbilveiprosjektet

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.  

Fra og med første januar i 2020 har kommunen fått ansvaret for tildeling av tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt- og vanskeligterreng. Derfor vil Skogkurs gjennomføre over 20 kurs dette året innenfor temaet infrastruktur i skogbruket.

Men er det et behov for denne kompetansen i kystskogbruket? 

Grundig dokumenter gjennom «Infrastrukturprogrammet» og «skogsveiprosjektene» er det et reelt minimumsbehov på 4000 km skogsbilvei i kystskogbruket. Mesteparten av dette i bratt- vanskelig terreng. Veidekningen er i dag lav og når skogsbilveiplanleggere er en art på rødlista er det veldig, veldig bra at Skogkurs prioriterer dette i 2020 og forhåpentligvis i 2021. Ja det er et enormt kunnskapshull som må fylles både hos forvaltningen, men også hos fremtidige veiplanleggere. Kystskogbruket stiller seg 100 % bak dette tiltaket. 

Ja det er et enormt kunnskapshull som må fylles både hos forvaltningen, men også hos fremtidige veiplanleggere. 

Vi må jobbe for at vedlikehold blir gjort, at dårlige veier blir ombygd og at områder med dårlig veidekning blir utbygd. Alt dette med skogeier-økonomi i bakhodet sier Martin kontant!

Skogkurs skal holde tre kurs-serier nå på våren med skogsbilveier som tema. I hver serie tilbys følgende kurs:

  • Skogsveibygging for entreprenører
  • Veiorganisering
  • Veivedlikehold 

Det skal avholdes kurs i følgende regioner, og påmelding er på Skogkurs.no sine hjemmesider. Trykk deg inn på regionen for påmelding!

Ta kontakt med Martin Bråthen ved spørsmål:
Tlf: 97611916
E-post: mb@skogkurs.no

Foto Martin Bråten Skogkurs