Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Publisert 13.07.2020

granplanterasteffenrem-1000x750

Skognæringsforum Nordland, Skogpådriver Indre Helgeland og Mosjøen videregående skole inviterer skognæringsaktører, politikere og forvaltning til fagdag om: hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? Rekruttering og skogskjøtsel. 

Torsdag 27. august kl. 09.00 – 15.00 2020 på Marka vgs. i Mosjøen

Målgruppe for fagdagen: rådgivere i skolen, skogeiere, skogbruksansvarlig i kommunene, øvrig veiledningsapparat, skogsentreprenører og beslutningstakere knyttet til primærskogbruket.

Påmeldingen finner du her. Ingen deltakeravgift, men lunsj og middag betales i kantina av den enkelte.

PROGRAM                                                                                 (ordstyrer Kurt Jessen Johansson)
Kl. 09.00 – 09.30Kaffe med litt å bite i
Primærskogbrukets kompetansebehov
Kl. 09.30 – 09.50Skogbruket i Nordland –  ei næring i vekst!  v/ Kurt Jessen Johansson, leder for Skognæringsforum Nordland 
Kl. 09.50 – 10.15MEF – framtidas behov for skogsmaskinentreprenører v/ Bjørn Lauritsen
Kl. 10.15 – 10.40Velg skog – Rekruttering til skogbruket v/ prosjektleder Jørn Lileng og Ben Roger 
Kl. 10.40 – 10.50Beinstrekk
Kl. 10.50 – 11.05Allskog  og SB Skog 
Kl. 11.05 – 11.30Erfaringer fra lærlingelaget v/ Rolf Jøran Forsmo
Kl. 11.30 – 11.12Forteller om Job: u prosjektet v/ Torfinn Kringlebotn 
Kl. 12.00 – 12.45Lunsj i skolens kantine
Kvalitet i fremtidsskogen – virksbehov
Kl. 12.45 – 13.00Hvordan kan vi sammen sikre rekrutteringa? Diskusjon ledet av Kurt Jessen Johansson
Kl. 13.00 – 13.30Hva slags virke har industrien i regionen bruk for? v/ Kristin Støren Wigum
Kl. 13.30 – 13.40Beinstrekk
Kl. 13.40 – 14.00Kommunens forvaltning av veimidler og NMSK midlene v/ skogansvarlig i kommunene
Kl. 14.00 – 14.20Oppfølging av tema skogskjøtsel – eksempel fra prosjektet V/ skogpådriveren 
Kl. 14.20 – 14.50Skogskjøtselens betydning for kvalitet og økonomi. Kurstilbud v/ ole- Bendik Bendiksen
Kl. 14.50 – 15.00Oppsummering og avslutning med Kurt Jessen Johansson 
Kl. 15.15 – 16.30Årsmøte i Skognæringsforum Nordland
Kl. 16.30 – 17.30Middag på skolens kantine