Webinaruke: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra kystskogbruket?

Publisert 15.04.2021

Verdien av tre_skrog_med_statsforvalterlogo
I dagene fra 27-30 april inviterer Kystskogbruket til webinar hver morgen kl 08.30 – 10.30.  Her møter vi spennenende gjester fra hele verdikjeden.

Mange kjemper om å være løsningen for framtidens bærekraftige samfunn og industrisatsing. Skog- og trenæringa har regnet seg som selvsagt i dette selskapet, men hvordan er vi rigget for bærekraftig vekst, utvikling og innovasjon? Har vi god kultur for skogbruk og hvilke nasjonale strategier kan vi strekke oss mot?

Skogen er en betinget fornybar ressurs og en viktig del i det grønne skiftet. Mange meldinger er lagt fram, og mange bedrifter må endre takten for å nå utslippsreduksjoner og krav. Er det nok skogareal til alle gode formål? Klarer vi å opprettholde et bærekraftig skogbruk?

Her vil vi få innlegg fra alt fra strategisk nivå, til skogforvaltning og bruk med langsiktig perspektiv!

Program for uka

Tirsdag 27.april – Det grønne skiftet – Er det skog nok i Norge? 

Onsdag 28.april – Treets reinkarnasjon – upcycling 

Torsdag 29. april  – Kystskogens betydning – samspill må til! 

Fredag  30.april –  Fra skog til produkt – Den gode historie 

 

KUN EN PÅMELDING FOR HELE UKA – DELTA PÅ DET DU ØNSKER!Mer info om program og påmeldingsskjema finner dere her: Webinaruka