Landbrukssamvirket set fokus på dårlege kommunevegar

Publisert 15.07.2021

Ein nyleg rapport frå Transportøkonomisk Institutt syner at halvparten av kommunevegar med flaskehalser for vogntog i Vestland og Rogaland er så dårlege at du knapt kan lesse noko som helst. Biletet syner eksempevis berre 10 tømmerstokker på ein enkel tømmerbil.
Kva er konsekvensane for bønder, skogeigarar, transportørar og anna næringsliv» skriv  Landbruksråd Vestland i ei pressemelding vedkomande ein politisk teamdag i Byrkjelo og på Voss i august.
Ein nyleg rapport frå Transportøkonomisk Institutt syner at halvparten av kommunevegar med flaskehalser for vogntog i Vestland og Rogaland er så dårlege at du knapt kan lesse noko som helst. Biletet syner eksempevis berre 10 tømmerstokker på ein enkel tømmerbil. Kva er konsekvensane for bønder, skogeigarar, transportørar og anna næringsliv» skriv Landbruksråd Vestland i ei pressemelding vedkomande ein politisk teamdag i Byrkjelo og på Voss i august.

Landbruksråd Vestland arrangerar i samarbeid med Kystskogbruket politisk temadag kring dårlege kommune- og fylkesvegar i slutten av august. Staden er Byrkjelo og Voss.
Tekst og foto: Helge Kårstad

«Vi invitere dykk som er kandidatar til Stortingsvalet 2021 til dialog kring ei svært viktig sak for næringslivet i Vestland» heiter det i ei pressemelding frå Landbruksråd Vestland til følgjande: partikontora i Vestland, årets kandidatar til Stortinget, medlemmene i Hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland Fylkeskommune, Statsforvaltaren landbruk i Vestland, Lastebileigarforbundet, KS,  fylkesordførar i Vestland, ordførarane i Gloppen og Voss, alle lokallaga i Bondelaget og representantar for kystskogbruket.
Og legg til:
«Vi ynskjer å synleggjere dei økonomiske og praktiske utfordringane som avgrensingar knytt til vekt og lengde (etter veglista) skapar for transport på kommune- og fylkesvegar. Kva er konsekvensane for bønder, skogeigarar, transportørar og anna næringsliv».

Tid og stad:
Torsdag 19. august klokka 11:00-14:00 på Meieriplassen på Byrkjelo, Meierivegen 1
Tysdag 24. august klokka 11:00-14:00 på Meieriplassen på Voss, Meierivegen 3

Sjå vedlagde program: Byrkjelo og Voss