Kystskogbruket og MadeByWood på Designers Saturday!

Publisert 01.10.2021

designer saturday 1
10 og 11 september var Kystskogbruket invitert til å delta på Designer Saturday sammen med MadeByWood. Designers Saturday er en årlig event i Oslo, hvor busser skysser fagfolk og andre interesserte mellom forskjellige stoppesteder og utsalgssteder. 

Tekst og foto: Camilla Bersvendsen

Det siste året har Kystskogbrukets satsingsområde «FoU, Innovasjon og Trebruk» hatt et fruktbart samarbeid med Hamran, Meling og Melby, som sammen utgjør den felles salgsfronten MadeByWood. Deres design-studio, hvor noen av deres 7 interiør-arkitekter sitter, ble i år satt opp som et eget stoppested på Designers Saturday. Fredag 10. var det fagdag, hvor Kystskogbruket sto for innhold. Tema i år var «Change». Her inviterte vi med tredriver fra Rogaland, Kristin Bryne Sandvik, som holdt et innlegg om treets rolle i inneklima og klimagassregnskap. Vi inviterte også tredriver i Møre og Romsdal, Christina Quam Heggertveit, til å fortelle om prosessen fra skogen og karbonbinding. I tillegg holdt del-prosjektleder for FoU, Innovasjon og Trebruk, Camilla Bersvendsen, innlegg om lokale verdikjeder og bærekraftig produksjon. Det var spennende både for arrangører og deltakere å få høre om treets fordeler, omgitt av den ypperste innen Norsk videreforedling, av eik fra sagbruket Vintereik i Agder. Det var blandt annet demonstrert de forskjellige kvalitet-sorteringer og prosessen fra råstoff frem til ferdig produkt. Vi var meget fornøyd med dette samarbeidet hvor vi fikk muligheten til å inspirere og opplyse arkitekter og designere om mulighetene innenfor lokale og nasjonale ressurser i et «high-end» perspektiv.