Digitale sendningstider Nordic Green Business Forum torsdag og fredag

Publisert 09.12.2021

admin-ajax
Som følge av oppblomstringen av Covid-19 er det besluttet å flytte den planlagte fysiske konferansen i Östersund til 5.-6.mai 2022. Nordic Green Business Forum er ikke bare de årlige arrangementene, men også hva forumene skaper når kreative og handlingskraftige mennesker møtes. Det vil derfor gjennomføres to kortere digitale sendinger 09.desember og 10.desember.

Nordic Green Business Forum tilbyr alle interesserte å delta på digital sending fredag 10.desember fra kl. 13:00. Vi gis en smakebit av hva som skjer i forumet og hva deltakerne vil si noe om på forumet i mai. Delta her! Forumet hadde planlagt fysisk møte i Östersund denne uken – men som følge av Covid-19 er den fysiske happeningen utsatt til 5.-6.mai 2022.

WoodWorks! Cluster ser stor nytte av å delta i det grenseoverskridende svensk-norske prosjektet som Nordic Green Business Forum utgjør – blant annet med tanke på betydningen av nettverksbygging, erfaringsdeling og styrken av samarbeid. Nordisk tømmer, trelast og trefiber er av unik kvalitet og har dermed store fremtidspotensialer for anvendelse på mange bruksområder – både eksisterende og nye verdikjeder. ​Sammen har Sverige og Norge helt spesielle forutsetninger for å utnytte dette, og til å styrke en felles nordisk posisjon.

Vi hadde planlagt møter 10.desember med aktuelle tema som bl.a. gikk på risikokapital, EUs taxonomi og klimakalkulator. Vi er utålmodige og NGBF vil i løpet av vinteren gjennomføre workshops/webinarer på noen av disse temaene. Vi starter dermed arbeidet for å legge grunnlaget for å se på felles utviklingsbehov, posisjonering innenfor viktige strategiske områder og utlysninger opp mot EU/ Horisont Europa.

 

Sett gjerne av datoene 5.-6.mai 2022 allerede nå!

Hilsen Teamet på Nordic Green Business Forum

 

www.ngbusinessforum.com