Kritisk viktig å få utbedret flaskehalser på kommuneveier 

Publisert 14.03.2022

jenny&ole

Kun 14% av alle kommuneveier er klassifisert slik at tømmerbiler kan kjøre der med fullt lass. Dette hindrer økt verdiskaping i skog- og trenæringa. 

 

Skognæringa Kyst møtte nylig leder av transportkomiteen Erling Sande og representant i næringskomitéen Jenny Klinge. Begge er opptatt av å legge tilrette slik at skog- og trenæringa kan få et løft. 

 

-Regjeringen vil ha en skogboom, og det er vi glade for. Det er kritisk viktig å få gjort noe med kommuneveiene for å få sving på verdiskapingen, forteller Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst. 

 

-Vi har jobbet i årevis opp mot kommunene for å få skrevet opp aktuelle veistrekninger, da det virker vilkårlig hvordan de ulike kommuneveiene blir klassifisert i Veglista. Dette er jo et tiltak som i utgangspunktet er helt gratis, sier Bakke. 

 

Til tross for kontakt med kommunene rundt dette skjer det lite. Ca 1% skrives opp hvert år, slik at tyngre kjøretøy kan passere. Situasjonen er spesielt ille på Vestlandet og i Nord-Norge, hvor mange tømmerrike områder ikke er tilgjengelige grunnet store restriksjoner på kommunevegene, både på vogntoglengde, aksellast og totalvekt.

 

-Over 70% av all tømmertransport skal over en kommunevei. Situasjonen tvinger tømmertransportørene til å kjøre mange mindre last og laste om mange ganger. Dette er verken bra for klimaet, veilegemet eller økonomien i selskapene, sier Bakke. 

 

Bakke tar nå til orde for en ordning etter modell fra tømmerkaisatstingen, hvor kommunene kan søke og få penger til utbedring fra en statlig post, samtidig som de forplikter seg til å skrive opp veier der dette er hensiktsmessig og forsvarlig. 

 

-Regjeringen kan med denne gulroten raskt og med få midler sette fart i både utbedringer og oppklassifiseringer, avslutter Bakke som opplevde at idéen ble tatt godt imot av stortingsrepresentantene. 

 

Regjeringen har budsjettkonferanse i disse dager, og håpet er at modellen blir tatt opp og vurdert der. 

Foto: Ole Bakke og leder av Stortingets transportkomitè Erling Sande