Kvinner i skogbruket feirer 8.mars

Publisert 08.03.2022

meret larsmon

Lørdag 12.mars arrangerer Kvinner i skogbruket  konferansen “Mangfold i skogbruket- i vid forstand” for å markere kvinnedagen. Med dette ønsker de å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til å engasjere seg på alle plan i skogbruket. 

Kvinner i skogbruket ble etablert i 1986. Utgangspunktet var et stort engasjement for å gjøre endringen i odelsloven kjent, hvor kvinner fikk lik rett til odel som menn. 

– Vi tok kontakt med kvinner i skogbruket og inviterte til odelsjentekurs for å motivere flere til å bli gårdeiere.  Mange som ble kontaktet visste ikke at lovendringen hadde skjedd.  Mange var positive til arbeidet vårt, mens andre var skeptiske til at vi blandet oss inn i livet i gården. Vi opplevde holdninger som “Du har jo ei jente, og skal ikke ha denne muligheten”. Det er 30% kvinnelige skogeiere nå,  men det går veldig seint med å få flere til å velge å ta over gården , forteller  Merete Larsmon som var med på etableringen av kvinner i skogbruket. 

Kvinner i skogbruket fikk nettopp likestillingsprisen fra Fagforbundet for sitt arbeid med likestilling i skognæringen. De har også blitt betrodd en plass i styret i PEFC, som er en arena hvor standarder for skogbruket settes. 

-Nå er det viktigste for oss å være et nettverk for jenter som er under landbruksutdannelse både på videregående- og høyskolenivå, forteller Larsmon som er opptatt av at flere må tørre å tre litt fram og si ifra. 

Helgas nordiske skogkonferanse er gratis og åpen for alle og handler blant annet om kvinners rolle som forbruker av skog- og treprodukter og resirkulering. Larsmon mener kvinner kan være en viktig pådriver for at klima- og miljø settes mer på dagsorden i skognæringen. 

Du kan melde deg på konferansen her: 

https://www.kvinneriskogbruket.no/nyheter/velkommen-til-nordisk-skogkonferanse-lrdag-12-mars