SKOGKURS TRAPPER OPP

Publisert 16.03.2022

skogkurs

Skogkurs tar nå et skritt videre for å bidra til kompetanseøkning om skogbruk både blant aktører i skogbruket, men også allmenheten. De har nå ansatt fire nye, blant disse er John Are Lindstad som ny administrerende direktør. 

-Kompetanse i skogbruket er viktigere enn noen gang. Vi forsterker nå innsatsen slik at flere får tilbud om kompetanseheving som forvaltere av skogressursen. På denne måten kan vi bidra til å styrke skogbruket sitt omdømme, forteller Olav Bjella, styreleder i Skogkurs. 

Skogkurs tilbyr en rekke kurs i alt fra treplanting til veiøkonomi. De har også greid å omstille seg til å bli mer digitale og har blant annet bidratt til etablering av skogskolen.no, som er skognæringens fellessatsing på e-læring. Dette skal bidra til en bedre hverdag for utøvende aktører, men også til å bevare bransjens gode navn og rykte. 

-Skal skogen virkelig få bli den motoren den kan være for det grønne skiftet er utvikling av kompetansen i skogbruket helt sentralt.  Opplæringen må bli mer tilgjengelig. Her har pandemien fått Skogkurs til å sette opp tempoet, og det er nå viktig at vi greier å fortsette i denne stimen, sier John Arne Lindstad som er nytilsatt administrerende direktør. 

Skogkurs er nå på flyttefot. I august flytter de inn i en ny trefløy bygd i tilknytning til Mjøstårnet, Arthur Buchardts signalbygg i tre i Brummunddal. 

Foto: John Are Lindstad administrerende direktør i Skogkurs og Olav Bjella, styreleder i Skogkurs og organisasjonssjef i Viken skog foran foto av Mjøstårnet.