Skogsamling på Voss

Publisert 13.05.2022

Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA
Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA
21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Tema som ble tatt opp på samlinga favnet mange av de sakene man kommer borti som skogansvarlig i en kommune. Man prøvde både å finne motivasjonen til å drive et godt skogbruk, både med tanke på klima og miljø, ressursproduksjon og skogens rolle i forhold til ras og skred. Videre ble deltakerne tatt med inn i en rekke ganske konkrete saker og fikk tips til måter å jobbe på innafor hverdagens mange gjøremål i en kommune. Det var innlegg om foryngelse, og ikke minst utfordringer med å få til dette, vegbygging og -vedlikehold, samt gjenbruk av masser og grunneiersamarbeid.

Det var bra deltakelse og de frammøtte var aktive. Til tross for en god del utfordringer i skogbruket, var det god og positiv stemning. Vestlandsskogbruket står helt klart foran store muligheter!

Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA

Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA

Foryngelse og skogproduksjon var et av hovedtemaene på samlinga for skogbruket i Vestland på Voss. Deltakerne fikk prøve seg på foryngelsesfeltkontroll i grupper. Øvingsfeltet var suppleringsplantet i to omganger, og bestod med det så vidt kontrollen. Det var en del svekka planter, og musegnag hadde gitt noen skader. Det var vanskelig å avgjøre om gransnutebillene hadde vært en medvirkende årsak til avgang for de plantene som ble satt ned ved den opprinnelige plantinga. Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA

Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA

Foto Camilla Bersvendsen, Skognæringa Kyst SA

Et annet tema det ble fokusert på under samlinga var ras, skred og andre hendelser. Skogen har en viktig funksjon som vern for nedenforliggende arealer. Når man gjør inngrep i skogen, kan det medføre et ansvar hvis det skjer en hendelse. På befaringa så man på et veldig stort område med ganske jevnaldret, homogen kulturskog, som nærmer seg å måtte avvirkes. Nedfor lå det både vei og bebyggelse. Det er store verdier for skogeier og viktige ressurser for samfunnet å få fram til videreforedling. Hvordan griper man an dette? Området er ikke unikt på disse kante av landet!