Vel gjennomført fagseminar i Vestland “Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt” 28. og 29. april

Publisert 03.05.2022

IMG_20220503_123642
Den 28. og 29 april inviterte Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Skognæringsforum Vestland til et spennende seminar med tema “Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt”. Seminaret holdt sted på Arkitekthøgskolen i Bergen. 

Det var et spennende og innholdsrikt program det var lagt opp til, og det var et godt stykke arbeid som var lagt ned av Norsk Bygdesagforening og Vestland Skognæringsforum i forkant av arrangementet. 

Den røde tråden i programmet var “spesialmaterialer”, og hele verdikjeden var representert med egne innlegg om temaet.

Vårt fokus er å forbetre verdikjeda innanfor “spesialmaterial”, slik at det kan bli enklare, meir forutsigbart og meir lønsamt å kjøpe og selge tømmer, materialar og treprodukt med spesielle krav til kvalitet. 
– Norsk Bygdesagforening

Det ønskes velkommen til fagseminar! f.h: Inger-Marie Svingeset – daglig leder Norsk Bygdesagforening, Ruben Bøtun – sekretær Vestland Skognæringsforum og Ragnhild Lunde – prosjektmedarbeider Norsk Bygdesagforening

Peder Nernæs fra Hordatre AS snakket om utfordringer og suksessfaktorer som en veletablert leverandør av spesialmaterialer

Knut Jacobsen Mehlum, markedssjef i Nortømmer snakket om det er interessant for tømmeromsetningsleddet å legge til rette for meir omsetning av spesialtømmer til lokal
foredling?

Ola Fjeldheim,direktør Fortidsminneforeningen snakket om Nasjonale behov for spesialvirke, materialkunnskap og nettverk

Det var lagt opp til diskusjoner underveis i programmet og det var ivrige deltakere som diskuterte om vi trenger tiltak for å kunne omsette spesialtømmer på en betre måte, og utfordringer og muligheter rundt kjøp og levering av spesialvirke til og fra bygdesagene. 

Mange deltakere tilstede denne dagen. De tomme stolene i midten kunne studentene på Arkitekthøyskolen benytte seg av mellom øktene.

Grindverksbygging i praksis på Bergen Arkitekthøgskule. En fransk elevgruppe var i Norge og lærte seg grindverksbygging i strålende vestlandssol

Tusen takk til vertskapet for et flott opplegg!

Les mer om Norsk Bygdesagforening her: https://www.sag.no/