Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Publisert 08.07.2022

DCIM100MEDIADJI_0012.JPG

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst. 

-Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor har du ikke plantet etter hogst». Vi har likevel lagt inn noen «oppvarmingsspørsmål», som også er viktige, fordi de gir opplysninger som kan avdekke et mønster i bakenforliggende kjennetegn ved de som ikke forynger etter hogst, forteller Rune Hedegart som er prosjektleder i Skognæringa Kyst, som vektlegger at de er mest interessert i skogeiers tanker og argumenter for hvorfor det ikke er plantet enn det formelle. 

-Derfor spør vi for eksempel om arealet er tenkt brukt til beite, uavhengig av om det er formelt klarert, fordi det som er viktig å få fram er hva som er skogeiers forklaring «overfor seg sjøl». Så får oppfølginga ut fra resultatene ta tak i hvordan man kan jobbe for å sørge for at det formelle kommer på plass og bidrar til å sikre foryngelse.

Skognæringa Kyst vil også følge opp med spørsmål om det formelle, for å få et inntrykk av forholdet mellom skogeiers tanker og formalitetene. 

Uttrekk av skogeiere er gjort av Statsforvalteren i det aktuelle fylket og personvernreglene er lagt til grunn. Den som skal behandle den innsamlede informasjonen får ingen koblinger mellom skogeierlista og den innsamlede informasjonen. 

-Nå håper på stor deltagelse i undersøkelsen som vil gjennomføres av studenter fra NMBU og Nord Universitet med en viss grad av skogfaglig kompetanse.  Få områder langs kysten er tilrettelagt for naturlig foryngelse. Skal vi kunne si at skogen er en fornybar ressurs, må vi finne svaret på hvorfor det ikke plantes, avslutter Rune Hedegart. 

Foto: Rune Hedegart av WoodWorks! Cluster

Rapport fra undersøkelsen blir å finne på Kystskogbrukets hjemmeside; https://kystskogbruket.no/.

Kontaktperson: Rune Hedegart, Skognæringa Kyst SA, 41200290, rune@kystskogbruket.no

Her er en lenke til en kopi av spørsmålene og der svar legges inn. Det er gjort noen minimale endringer til den endelige versjonen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpW_Lxb1SaktxNiW6rjx9KQLiB9pB2KcWYfJazqzt4nTT-ew/viewform?usp=sf_link