Vel gjennomført Skog i Nord 22!

Publisert 01.09.2022

20220817_172647
Nord-Norges Skogmannsforbund, som feirer 110 år med historie i år, inviterte til skogkonferansen “Skog i Nord 22” som gikk av stabelen 16 og 17 august i Alta. Temaet for konferansen var “Økende ressurser gir nye muligheter” 

Nord-Norges Skogsmannsforbund ble stiftet i Tromsø 19. mars 1912. Hensikten var å samle skogfaglig personale i nord for faglige sammenkomster og «hygge» for medlemmene. Forbundets formål er å samle skogbruksutdannede funksjonærer i Nord-Norge, om felles interesser og faglige utfordringer for skogbruket i landsdelen. Skogmannsforbundet hadde sitt første årsmøte i 1919, og siden har det, med unntak av perioden 1940-1956, blitt avholdt årsmøte med fagprogram og utferd hvert tredje år. Vekselsvis mellom Nordland, Troms og Finnmark.

I år var det igjen duket for samling og denne gang var det Finnmark sin tur og Alta var destinasjonen. Arrangørene hadde lagt opp til et faglig bredt og interessant program, hvor skogen selv fikk være møterom for de to dagene.

Etter en varm velkomst og registrering på Scandic Alta, gikk turen med buss til “Cappelens Minne”, et av Nibios mange forsøksfelt, denne nr 1005 i rekken, hvor temaet var tynning av furu i Finnmark. Bernt Håvard Øyen, direktør ved Bryggen i Bergen, orienterte oss om tynning av furuskog og hvilke eventuelle kostnader, effekter og klimanytte en slik tynning i Finnmark vil utgjøre. 

Videre gikk turen til Sierra Kennta, Finnmark skogselskap sin eiendom ved Altaelva. Her stod Villmarkskokken klar med nydelig Bidos og godt drikke til. Etter måltidet fikk vi orientering om Barents Forest Forum ved Knut Øistad, Bjørn Lauritzen fra ME Fsnakket om hva som må til for å øke lønnsomheten hos skogsentreprenørene og til slutt snakket Bjørn Einar Rakstang fra Skogkurs om kompetanse for framtida og hvilke planer Skogkurs har for dette. 

Dag to startet med busstur til Sautso, og omvisning ved og rundt Altademningen, I amfiet fikk vi se en film om byggingen av av Altademningen og folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

Videre ble det innlegg fra Jane Jepsen fra NINA som snakket om økende insektangrep på lauvskog i nord og drøftet rundt om dette var et resultat av klimaendringer. Geir Vestøl fra NMBU viste resultater fra styrketesting av furuskogen i Troms og Finnmark og kunne fortelle forsamlingen at furua fra de to nordligste fylkene så absolutt er mer enn sterk nok. Vi avsluttet sesjonen ved Sautso med en orientering om de nye satsningene ved Stokmarknes og prosjektet rundt miljøhavna. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre!

Etter en busstur frafra Sautso ankom vi Borraslia i Tverrelvdalen. Borraslia er en av fem ulike eiendommer eid av Finnmark Skogselskap og er på 228 dekar og Finnmarks største arboret. Her finner man ei koselig hytte som kan lånes (inatur.no) og det er anlagt en skogsti som viser og forteller litt om de ulike treslagene som er plantet på området og om skogens betydning. Også denne dagen disket Villmarkskokken opp med god mat, fiskesuppe. 

Så var det igjen tid for temainnlegg og først ut var Jostein Saus fra Statsskog som orienterte om PEFC skogsertifisering. Helge Kårstad og Rune Hedegart, begge prosjektledere i Skognæringa Kyst hadde innøvd et lite rollespill hvor de diskuterte for og i mot treslagsskifte – fra lauv til gran. Så fikk vi en orientering fra FeFo ved Jan Olli og fra Statsskog, Ann-Hege Hanstad, om hvilke strategier de to organisasjonene har for skogen og skogbruket i nord. Det er i dag fire ganger større volum i skogene i Nordland, Troms og Finnmark enn det var for 100 år siden. 

Som en avslutning på det faglige innholdet for disse to dagene var det en kort debatt mellom Per Olaf Lundteigen (SP) og Bengt Rune Strifeldt (FrP), som debatterte rundt temaet dagens og framtidas skogpolitikk. Begge viste god innsikt i temaet. De var ikke enige om alt, men da Lundteigen ønsket å opprette en ny skogkommisjon, fikk han full støtte fra Strifeldt. 

Som en flott avslutning på to innholdsrike og fine dager ble det festmiddag på Sorrisniva, hvor det tradisjon tro var utdeling av diplomer, og heder og ære,  Nord- Norges Skogsmann,  for lang og tro tjeneste for den Nord-Norske skogen. 

Skognæringa Kysts utsendte har satt stor pris på å bli inviterte og kommer gjerne igjen om tre år!

Under er et lite bildeutvalg fra de to dagene i Alta.