Diskuterte ambisjoner i Tre på Agder

Publisert 04.11.2022

trepåagder
2. og 3. november arrangerte treklyngeprosjektet Tre på Agder en konferanse for medlemmer og samarbeidspartnere. Formålet var å drøfte ambisjonene framover. Konferansen var prega av stort engasjement og gode innlegg og diskusjoner.

Ca 70 deltakere var samla i konferansen på Strand Hotell Fevik. Flesteparten representerte medlemsbedrifter fra trearbeidende industri. Tema for konferansen var «vekst og konkurransekraft». Trebedriftene i Agder er organisert i Agder Tresenter, og i klyngeprosjektet Tre på Agder. Diskusjonen gikk på om klyngeprosjektet skal videreføres, hvordan det skal videreføres, hvilke ambisjoner medlemsbedriftene skal ha for klyngesamarbeidet, og hvordan medlemsbedriftene sjøl skal engasjere seg i samarbeidet i klyngen. Dette resulterte i mange engasjerende og gode diskusjoner.

 

Tre på Agder

Det kom tydelig fram at det store mangfoldet av små trearbeidende bedrifter i Agder lager produkter til sluttbrukermarkedet, med høye verdi, og ofte ordrestyrt produksjon. De arbeider altså langt ut i verdikjedene og høyt i verdipyramiden, for å si det med akademisk språk. Men det er også tydelig at det trengs felles satsinger på områder der bedriftene blir for små alene. Det var derfor entydig stemning for å satse videre på klyngesamarbeidet, og også å søke opptak i Innovasjon Norges klyngeprogram, for å bedre finansieringen.

I løpet av konferansen ble det også presentert noen nye spennende prosjekter, slik som barnestativ i tre og barneleker i ombrukt tre fra Little Climby, vindmøller i tre fra Aanesland Treindustri, og trebasert flybensin fra Biozin i Åmli. Sistnevnte vil ha et råvareforbruk på 800.000 m3 etter full utbygging, noe som vil endre innkjøpsmønster og logistikk for energivirke, GROT og sagbruksavfall i Sør-Norge.