Julehelsing til våre samarbeidspartnere

Publisert 14.12.2022

6
Året 2022 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et aktivt år.

Vi har holdt trykket oppe på å utvikle effektive transportløsninger for tømmer langs kysten, vi har satt i gang nye prosjekter for å forsterke skogproduksjon og klimadokumentasjon i kystfylkene, og vi har opprettholdt dialog med innovative miljøer på trebruk og lagt grunnlag for en videre satsing på mobilisering av nye trebaserte verdikjeder. I tillegg har vi tatt store steg i utvikling av en framtidsretta prosjektstyring, og vi har starta jobben med en ny kommunikasjonsstrategi. Det siste for å bygge laget i trepartssamarbeidet, og for å posisjonere oss for sentrale politiske miljøer og andre beslutningstakere som er viktige for rammevilkåra i vår bransje og geografi.

Vi har nå ei ny kystskogmelding, som er vedtatt i alle fylkesting fra Agder til Finnmark. Denne er konkret på strategier som skal settes ut i livet, og gir et godt utgangspunkt for å prioritere arbeidet vårt framover. Vi ser lyst på mulighetene for skog- og trenæringa i kystskogfylkene framover.

Og husk – hver ganger du velger et treprodukt, bidrar du til klimakutt!

Ha ei rettelig god og fredelig jul – og et godt nytt år, fra oss i Skognæringa Kyst!