Stockholm Furniture Fair: NOW OR NEVER – 1 kg CO2e

Publisert 03.03.2023

IMG_3348
Hvilken påvirkning har møblene våre på klimaet?  Dette spørsmålet la grunnlaget for inngangen til årets Stockholm Furniture Fair, verdens største messe for skandinavisk design. Front utstillingen viser hvordan forskjellige materialer påvirker våre omgivelser -og hvilken påvirkning vi har gjennom våre materialvalg.

Tekst og foto: Camilla Aurora Bersvendsen – prosjektleder Skognæringa Kyst

Temaet var gjennomgående for hele messen. Samtaler om hvordan bærekraftig design fungerer i praksis, hvordan vi utformer for sirkulære prosesser og refleksjoner rundt råmaterial var gjengangeren over mikrofonen. Den svenske treindustrien var tydelig tilstedte gjennom både «sagbruks-mingel» og ved å lansere sitt veikart for bærekraftig møbelprodukson «Roadmap for a resource-efficient, bio-based furniture and interior design industry».

 

Fra utstillernes side, kunne vi møte på design studenter se på skogressursene gjennom et kritisk, men objektivt blikk i utstillingen «Ont Om Skog» hvor de tok for seg utfordringer med storflatehogst, muligheter innenfor gjenbruk, samt alternative treslag og lauv.  

Et snarlig, men like hyggelig gjensyn fikk vi med Siv Støldal (samarbeidspartner i BioRegionInstitute), som var med sitt konsept Kiosken en av få utvalgte til å stille ut på Alvsjø Gård. En plattform for eksperimentell og forskningsbasert samtidskunst. Det var mange norske designere utstilt, mye bruk av tre, og Siv viste frem sin jakke laget av blant annet vestlandsk ull innfarget av bjørk og viskoseull laget av bjørk og tang.

Vi møtte også våre venner fra VERK, som vi ble kjent med gjennom «Verdien Av Tre» webinaret (se deres presentasjon her ). De viste stolt frem kvistene i sine møbler av svensk furu og eik. «Det er vanskelig å få tak i, fordi vi vil ha det andre vil kaste. Leverandørene forstår ikke dette helt enda..» kunne grunnlegger Simon Anund fortelle.   

En ting står igjen. At tre er i vinden er ikke vanskelig å se -og formidles gjennom bærekraft og klimagassregnskap. Ærlighet varer lengst.

Scroll til vinden tar deg!