Skognæringa Troms reetableres

Publisert 30.05.2023

Møte - Etablering Skognæringa Troms
Det inviteres herved til møte om reetablering/organisering av «Skognæringa Troms».

Det holdes to like møter, den 6.juni i Harstad og 7.juni på Bardufosstun i Målselv – dere ser hva som passer best.

Det er ingen påmeldingsfrist. Men det ville vært fint om dere kan sende en e-post til tosu@altakommune.no om du kommer, for å kunne gi et antall ang. matservering.

 

Program – Skognæringa Troms

 

Vel møtt

Med hilsen

Tor Håvard Sund

Tredriver i Troms og Finnmark

Boks 1403

9506 Alta 

tosu@alta.kommune.no

Tlf jobb: 78 45 51 23

Tlf mob: 930 11 134