Trøndelag: Vellykket valgkampmøte på Norske Skog Skogn

Publisert 18.08.2023

Foto: WoodWorks!
Foto: WoodWorks!
10. august gjennomførte WoodWorks!, Skognæringsnettverket i Trøndelag, sitt 11. valgkampmøte. Med svært god deltakelse fra politikere og WoodWorks! bedrifter, ble valgkampmøtet en suksess.

Debattpanelet bestod av topp-politikere fra nesten alle partiene i fylket. Debatten ble stødig  ledet av Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO. I salen var det flere politikere som fulgte med, sammen med en rekke deltakere fra skognæringa.

Konklusjonen fra den politiske debatten er at det var stor interesse for å støtte opp om skog- og trenæringa, slik at man bevarer og styrker de positive effektene av den. Dette var kanskje ikke overraskende, i og med man var på skognæringas hjemmebane! Det var heller ikke så overraskende at man ikke klarer å være veldig konkret på tiltak. Men alt i alt ser det ut til at Trøndelags fylkespolitikere ønsker å satse på skog og trebruk.

I forkant av den politiske debatten, arrangerte WoodWorks! medlemsmøte for sine medlemmer. Les mer om møtet og dagen her. 

Foto: WoodWorks!

Foto: WoodWorks!

Foto: WoodWorks!