Taubanesamling i Telemark

Publisert 18.06.2024

Den planlagde taubanesamlinga i Telemark skjer i nært samarbeid med skogbrukssjef Kristoffer Vatnar (t.v.) i Nome og Midt-Telmark og fylkesskogmeister Per Kristoffersen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Den planlagde taubanesamlinga i Telemark skjer i nært samarbeid med skogbrukssjef Kristoffer Vatnar (t.v.) i Nome og Midt-Telmark og fylkesskogmeister Per Kristoffersen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

17. og 18. oktober blir det arrangert taubanesamling i Telemark. Det var i dette fylket taubanesatsinga i skogbruket skaut fart etter krigen. Bruk av taubaner, tilrettelegging og produksjon av taubaner var sentralt i Telemark, og fekk mykje å seie for skognæringa i resten av landet.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Norsk Taubanelag er arrangør for denne taubanesamlinga. Dette skjer i nært samarbeid med fylkesskogmeister Per Kristoffersen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og skogbrukssjef Kristoffer Vatnar i Nome og Midt-Telemark.

Arangementet startar torsdag 17. oktober kl. 15.00 på Bø Hotell. Det blir skogfaglege innslag fram til kl. 18.00, litt historie, litt notid og litt framtid. Før middagen kl. 20.00 vil det også bli gjennomført eit årsmøte i Norsk Taubanelag.
Arrangementet på fredag 18. oktober vil det etter planen bli gjennomført ved ei pågåande taubanedrift i Nordagutu, ein halvtime frå Bø. Også her vil det bli ein del skog- og taubanefaglege innslag og godt høve til å treffe likesinna over ein kopp kaffi.
Arrangementa er begge dagane opne for ALLE!

Eit meir detaljert program vil kome i slutten av august.
For dei som treng overnatting er prisen på Bø hotell kr 1495.
Middag om kvelden kostar kr 445.

Påmelding til Helge Kårstad, helge@kystskogbruket.no eller mobil 48020261.
Du må oppgi, – ja eller nei, på alle 4 punkt:
1. Deltaking torsdag? (denne er gratis)
2. Middag torsdag kveld?
3. Overnatting torsdag til fredag på Bø hotell?
4. Deltaking fredag? (denne er gratis)

Programmet andre dagen (18. oktober) vil føregå her i Nordagutu, ein halvtimes køyring austover frå Bø.
Etter krigen vart folkus på det bratte skogterrenget stadig sterkare. Mange huska nok professor Ivar Samset sitt store engasjement, og ikkje minst kursstaden Silvi Montana som låg i Kviteseid, ein times køyring vestover frå Bø.
Taubanemiljøet i norsk skogbruk treng å bli sterkare. Det er ikkje utan grunn at årets taubanesamling blir arrangert nettopp her.