Skal finne egnede virkesterminaler

Publisert 07.10.2010

Som en del av infrastrukturen i skognæringen vart det også i melding om Kystskogbruket pekt på at det må rettes et sterkere fokus også på virkesterminaler/tømmerkaier.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.10.2010

 

Endringer i lokalisering og en globalisering av deler av skogindustrien er en vesentlig grunn til dette og tilgang til effektiv båttransport av tømmer vil bli viktigere. En NOU rapport fra 1980 la grunnlaget for en god og effektiv utbygging av virkesterminaler frå Rogaland til Nord Trøndelag frem til år 2000.

Kystskogbruket har nettopp satt i gang en utredning som skal utarbeide en prioritert investeringsplan for fremtidige virkesterminaler fra Finnmark til Rogaland.
SINTEF har fått oppdraget og utredingen skal være ferdig i juni 2011 og vil sikre en faglig og helhetleg dokumentasjon for fremtidige investeringer i virkesterminaler langs kysten. SINTEF har i dette prosjektet (for første gang) inngått et samarbeid med Skog og Landskap.
De økonomiske gevinstene vil bli sentrale i utredningen, ikke minst vil miljømessige gevinster ved å langtransportere tømmer på båt fremfor på bil langs offentlig vei bli godt dokumentert.

Fra og med 2011 vil det bli viktig å få på plass en statlig og lokal finansiering av fremtidige virkesterminaler langs kysten. Førstkommende mandag samles de mest sentrale transport-aktørene i kystskogfylkene på SINTEF for å drøfte utfordringer i analysen. Såvel rederiene som transportselskapene og omsetningsorganisasjonene er godt representert.

Bildet viser lessing av skurtømmer fra Sande tømmerkai i Gloppen vinteren 2010.