Åpner 562 km mer fylkesveg for 60 tonn

Publisert 29.09.2015

Fra 1. oktober oppgraderes 562 kilometer fylkesveg fra 50 til 60 tonn totalvekt i Nord-Trøndelag. Det gjør at tømmervogntog kan øke lengden fra 19,5 til 24 meter.

-Dette er en gladsak, som har stor betydning for næringslivet. Ikke minst for tømmernæringa, som kan spare store summer på transport ved at de kan laste mer tømmer på vogntogene, sier Tor-Erik Jensen, fylkesråd  for samferdsel i Nord-Trøndelag.

Daglig leder i Transportselskapet Nord Frode Moen uttaler at dette er et meget positivt og et godt bidrag til å effektivisere tømmertransporten i vår region. Siden store deler av dagens tømmertransporter starter på en kommunal veg er det særdeles viktig at kommunene som vegeiere følger opp og fjerner potensielle flaskehalser. Det samme gjelder vedtak om økt total høyde fra dagens 4,0 meter for tømmervogntog. Dette må prioriteres for å få full effekt av oppgraderingene.

Her er listen over fylkesveger i Nord-Trøndelag som kan åpnes for 10/60-24 meter tømmervogntog 1.oktober 2015. I alt 60 bruer er vurdert. Noen er også oppgradert i henhold til fylkesvegplanen. (I kolonnen til vestre angis antall kilometer på ruten som åpnes for 60 tonn).