Kystskogkonferansen 14. oktober

Publisert 05.10.2015

Du kan enno melde deg på, fristen går ut tirsdag 6. oktober klokka 24.00.

Til Kystskogkonferansen (14 okt.) og Medlemsmøte i Skognæringa Kyst (13.okt)

Gå ikkje glipp av dette !
For første gong er det laga eit INFRASTRUKTURPROGRAM i skogbruket i Norge.
SINTEF og NIBIO har analysert transporten av tømmeret frå stubbe til industri, – i kvar kommune frå Vest- Agder til Finnmark.
Resultata kan du få med deg på Kystskogkonferansen 14. oktober i Stjørdal.

Endeleg frist for påmelding går ut tirsdag 6. oktober klokka 24.00.
For påmelding klikk til venstre i dette bildet under “Kalender”.