God oppslutning om infratrukturkonferansen

Publisert 04.11.2015

Infrastruktur var temaet på høstens Kystskogkonferanse på Stjørdal. 100 representanter fra et bredt spekter aktører fra både skognæring, fylkespolitisk nivå, veiledningsapparat og forvaltning deltok. Her fikk de sammen med Torill Eidsheim, medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, presentert funn fra FoU-prosjektet Infrastrukturprogram for kystskogbruket.

Både transportaktørene og skogindustrien har et stort behov for forbedret infrastruktur langs kysten. Dette er bakgrunnen for at Kystskogbruket fikk gjennomført FoU-prosjektet Infrastrukturprogram for kystskogbruket. Analysen viser hvordan en slik ekstraordinær utbygging kan gjøres mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk.

– De ti kystfylkene har bare 20% av landets vegnettet, fortalte prosjektleder Jan Olsen. – I tillegg er det mange flaksehalser og dårlig vegstandard på det offentlige vegnettet, og få kaier som muliggjør sjøtransport. Samtidig vet vi at det er store arealer med skogreisingsskog som blir hogstmoden de neste tiåra. Hogsten kan potensielt økes fra 2 millioner kubikkmeter i dag, til 5,5 millioner kubikkmeter i 2040. Dette forklarer hvorfor en slik ekstraordinær utbygging er nødvendig, påpekte Jan Olsen, – og den er helt nødvendig for at vi skal kunne utnytte det bioøkonomiske potensialet disse skogressursene står for.

Tilgangen til råstoff er også bakgrunnen for at nye østerrikske eiere kjøpte papirmassefabrikken i Follafoss ved nedleggelsen i 2013, fortalte Odd Morten Aalberg, direktør ved MM Kartoon Folla Cell. – Men de lokale skogressursene som står i områder uten infrastruktur, må gjøres tilgjengelig for framtidig drift, for å sikre fabrikken lokalt råstoff.

– Papirmassefabrikken i Follafoss et eksempel på hvor avgjørende en utbygging av infrastrukturen er for industrien langs kysten. Både sjø,- og landtransporten må effektiviseres for at bedriftene som foredler råstoff fra skogen skal være konkurransedyktige i et nasjonalt- og internasjonalt marked også i framtida, understreker Jan Ivar Rødland, leder for næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst.

Torill Eidsheim, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, fikk overlevet rapporten under konferansen. – Jeg har fått mye viktig informasjon og innspill som jeg vil ta med tilbake i mitt arbeid, sa Torill Eidsheim. – Samferdsel er en av budsjettvinnerne i årets forslag til Statsbudsjett. Men jeg har fått med meg budskapet om behovet for en satsing som går ut over tiltakene i satsbudsjettet, fortsatte en engasjert Eidsheim.

Rapporten finner du HER.

Rapporten i kortversjon finner du HER.

Skogkurs har hatt prosjektledelsen på FoU-prosjektet, og NIBIO og SINTEF har bidratt med modellering og analyser. Med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur og prognoser for hvor og når framtidig skog vil bli hogstmoden, skisseres hvordan en utbygging av infrastrukturen gjennomføres på en mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk måte.

Fv.Helge Kårstad (Skognærings Kyst). Odd Morten Aalberg (MM Karon FollaCell), Jan Ivar Rødland (leder Skognærings Kyst), Truls Flatberg (SINTEF), Knut Bjørkelo(NIBIO), Torill Eidsheim( Stortingsrepresentatn for H), Jan Olsen (prosjektleder, Skogkurs) og Birger Vennersland (NIBIO)

Første del av konferansen ble gjennomført in samarbeid med Skogkurs og deres Fagsmling veg. For mer informasjon om denne samlinga, se nyhetssak om Fagsamling veg på SKogkurs.no