Om endringer i kriteriesettet for risikovurderinger «svartelisten»

Publisert 03.02.2016

Skognæringa Kyst har gitt høringsuttalelse til veileder for bruk ved revidering av svartelisten i 2017.

Skognæringa Kysts hovedinnvending til forslaget fra Artsdatabanken er at en i Norge gjennomfører et arbeid med en innretning langt fra det som foregår i våre nærmeste naboland og langt fra det som foregår i EU. I realiteten det en umulig oppgave å skulle forbedre et system som det hefter store vitenskapelige mangler ved, som krever høyoppløselig data som i stor grad ikke forefinnes, og som i betydelige grad forutsetter skjønnsmessige betraktninger fra fagpersoner fra enkelte fagmiljø.

Skognæringa Kyst skriver i sin uttalelse at kriteriesettet og arbeidsmåten bør revideres og følge mer stringente vitenskapelige metoder. Les uttalelsen her.