Frø som ble sådd under Skognæringa Kyst sitt møte i Rogaland

Publisert 13.05.2016

Skognæringa Kyst og Skogkurs har i år hatt en møteserie igang, med møter i ni av medlemsfylkene til nå. På onsdag ble et slikt møte avholdt i den flotte fylkesutvalgssalen hos Rogaland Fylkeskommune. Temaet var oppfølging av Kystskogmeldinga og Infrastrukturprogrammet Til Kystskogbruket og det store spørsmålet deltakerne ble stilt var «hva skal gjøres for at planene skal følges opp?» Tilstede var blant annet kommunale skogbrukssjefer, næringsaktører og politikere.

Torkel Myklebust fra det fylkeskommunale oppfølgingsprogrammet, Heidi Bjerga fra Fylkestinget og Gerd Inger Aarnes, sekretær i Rogaland Skognæringsforum.

Et av innleggene som gav mange en aha opplevelse, var da Professor Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren dro inn Nietsches filosofi: «Alle tror at treet er opptatt av frukten, men det treet er opptatt av er frøet» hadde visst Nietsche sagt og det handler om at i skogbruket må sette pris på skogetablering og ikke bare fokusere på det ferdige produktet etter at treet har blitt høsta.

Heidi Bjerga (SV) fra fylkestinget syntes det var interessant å høre om hvordan aktører i skogbruket ofte sitter hver for seg med lite ressurser, selv om det er store ressurser de har til sammen og kom derfor med en oppfordring til dem. –Skogeiere skulle stått mer samlet for gjennomslag i saker om er viktige for skogbruket, sa hun og la til at skogbruket er ei grønn næring som vi politikere bør bli mer bevisst på nå når vi er på veg inn i det grønne skiftet.

En årvåken Torkel Myklebust fra det fylkeskommunale oppfølgingsprogrammet hadde fått med seg at det var dissonans mellom Skognæringsforumet sin prioriteringsliste over tømmerkaier fra 2014 og prioriteringslista i Infrastrukturrapporten og stilte spørsmål ved dette. – Det er viktig å merke seg at infrastrukturprogrammet er bygget på en analysemodell som ikke tar alle hensyn. Man må derfor være klar over hvordan analysen er gjennomført og gjerne ta med andre hensyn også når man prioriterer lokalt.

Rogaland Skognæringsforum presenterte aktiviteter for 2016 som blant annet inkluderer prosjektet ordførere for tre, som går ut på å oppfordre ordførere til å få alle kommunale bygg vurdert bygd i tre. Stureleder Olaf gjedrem forklarer at de ønsker å skape et marked for mer bruk av lokalt virke ved at kommunene øker etterspørselen på tre.

Arild Åsen fra Statens vegvesen fortalte om et EU direktiv som kan tolkes på en slik måte at en forskriftsendring bør være mulig når det gjelder tømmertransport. Det var flere som tente på den idéen og en engasjert samtale brøt ut etter foredraget hans. – Et slikt forslag bør komme fra næringa for at det skal ha noe slags gjennomslagskraft, mente Åsen. Kan dette være en sak for skognæringa Kyst?