Trenger flere skogsbilveger i Nordland

Skogbilvegdekninga i Nordland er bare en tidel av innlandets, i tillegg har vi fremdeles utfordringer med flaksehalser på offentlig vegnett. “Vi er nødt til å få opp skogsbilvegbygginga”, sa fylkestingspolitiker og Kystskogbruksrepresentant Arve Knutsen. Dette er bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland satte “Skogsbilveg og Transport av tømmer i Nordland” på dagorden på årets fagdag. Den…

Les mer

Kystskogbruket møtte Olaug Bollestad

Skogeigarane må få lov til å plante dei produksjonstreslaga som duger. Sitkagran og lutzgran er kysten sine supertre, med overlegen vekst, CO2-fangst, god kvalitet og motstandskraft mot vind og salt sa leiar i Skognæringa Kyst Ole Bakke under eit møte med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad før helga.

Les mer