Trenger flere skogsbilveger i Nordland

Skogbilvegdekninga i Nordland er bare en tidel av innlandets, i tillegg har vi fremdeles utfordringer med flaksehalser på offentlig vegnett. “Vi er nødt til å få opp skogsbilvegbygginga”, sa fylkestingspolitiker og Kystskogbruksrepresentant Arve Knutsen. Dette er bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland satte “Skogsbilveg og Transport av tømmer i Nordland” på dagorden på årets fagdag. Den…

Les mer

Kystskogbruket møtte Olaug Bollestad

Skogeigarane må få lov til å plante dei produksjonstreslaga som duger. Sitkagran og lutzgran er kysten sine supertre, med overlegen vekst, CO2-fangst, god kvalitet og motstandskraft mot vind og salt sa leiar i Skognæringa Kyst Ole Bakke under eit møte med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad før helga.

Les mer

Sitka-støtte frå KrF til Kystskogbruket

«Nå får skognæringa langs kysten støtte fra et regjeringsparti» skriv avisa Nationen i dag. Næringspolitisk talsperson i Kristeleg Folkeparti meiner sitkagran kan vere positivt for norsk klimakamp og for skognæringa på Vestlandet og i Nord-Norge.

Les mer

Sitkagran på Norge NÅ

NRK Norge Nå presenterte sitkagrana under sendinga si 9. januar. Vi får sjå bygdafolk og andre som fjernar ungskog av sitkagran for deretter å brenne den på bålet. Kystskogbruket var representert under sendnga og informerte om dei unikt gode eigenskapane til sitkagrana.

Les mer

Dette er skikkelig artig!

Dette er skikkelig artig. Jeg lærer noe hele tida, sier Aksel Tverå til avisa Helgelendingen. Han er elev ved naturbrukslinja ved Mosjøen videregående skole, og roser skolens opplæring i skogbruk.

Les mer