Årsmøte og veien videre

Publisert 07.07.2018

Forsamlingen samlet 

Årsmeldingen viser at man har hatt et krevende år bak seg vedrørende internt organisasjonsarbeid pga. skifte av daglig leder, nøkkelansatte og regnskapsfører. Samtidig har man hatt et stort prosjekt portefølje og stor aktivitet på enkeltområder, her må man spesielt trekke frem prosjektet «Gjennomføring av infrastrukturprogrammet» med satsing på tømmerkaier, flaskehalser på offentlig veger og skogsvegutbygging. Samt prosjekter i Nordland og Rogaland Skognæringsforum og klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG i Trøndelag. Det har også blitt jobbet mye med Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram (FOP). Dette har lagt et godt grunnlag for oppstart av et 3-årig mobiliseringsprosjekt innen FoU, innovasjon or trebruk. Prosjektet er initiert av de 9 fylkeskommunene i kystskogbruket.

For mer informasjon, se Årsmeldingen 2017

Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer for Skognæringa Kyst SA for 2018 ble enstemmig vedtatt:

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer for Skognæringa Kyst SA for 2018 (fra/til):

Rolf Solberg (midt) – gjenvalg 18/20

Ole H. Bakke (midt) – gjenvalg 18/20

Olaf Gjedrem (sør/vest) – ny 18/20

Åsta Midtbø (sør/vest) – ny 18/20

 

Valgkomitéens forslag til styreleder og nestleder til styret:

Styreleder: Ole H. Bakke.

Nestleder: Olaf Gjedrem.

 

Årsmøteuttalelser

Skognæringa Kyst vil sikre produksjonsarealene og årsmøtet ledet ut til at man fikk tre årsmøteuttalelser på følgende områder, fremmedartlisen, fremtidsskogen og klimaskog. Disse tre uttalelsene finnes her.

Medlemsmøtet

Takk til Jan Ivar
En stor takk går til Jan Ivar Rødland som har valgt å gi seg etter 5 år som styreleder for Skognæringa Kyst. Jan Ivar var med på etableringen av Skognæringa Kyst og har siden stiftelsen i 2013 vært styreleder. Han har vært en meget viktig medspiller for Skognæringa Kyst og Kystskogbruket gjennom sin inngående kjennskap til skognæringen på det operative nivået. Sammen med hans tidligere erfaringer som ordfører har gitt han et unikt nettverk og «Know-how» i hvordan man skal manøvrere seg i det politiske landskapet for å bedre rammevilkårene for hele verdikjeden.

For hele verdikjeden har vært et viktig mantra for Jan Ivar, som gjennom sine yngre dager har bodd i de fleste kystregionene og har personlig erfart de regionalt forskjellige utfordringene man står overfor. Men som styreleder har han gjennom sin fagkunnskap, omgjengelighet og godt humør vært en god støttespiller for en ekspanderende organisasjon. Samt vært en utmerket ambassadør for hele verdikjeden gjennom Kystskogbruket og Skognæringa Kyst.

Hele Kystskogbruket ønsker Jan Ivar lykke til på veien videre!