NordGen Skogs temadag vår 2019: Skogfrø- og planteforsyning for et nordisk framtidsklima

Publisert 26.01.2019

Foto: Rasmus Stokkeland
Foto: Rasmus Stokkeland
NordGen Skog inviterer, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Skogfrøverket og Arena skog, til temadag om frø- og skogplanteforsyning i et framtidsperspektiv

Foto: Rasmus Stokkeland

Hva trenger skogbruket? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale i framtiden, og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet?

Vi får besøk av Erik Dahl Kjær, professor ved København universitet, som gjennom mange år har arbeidet med bruk av utenlandske treslag i et klimaperspektiv. I løpet av dagen vil det bli omvisning og presentasjon av det nye foredlingssenteret på Kvatninga.

Tid: Tirsdag 26. mars 2019, kl 10:30-16:30
Sted: Skogplanter Midt-Norge, Kvatninga, Namsos

Påmelding her