Husk fristen for prosjektskisser til tømmerkaier

Publisert 12.03.2019

Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019.

Legger vekt på lokalisering og flerbruksanlegg

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med Fylkesmannen.

Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

 

Fristen for innsending av skisse er 15 aprilFor mer om prosess og saksgang, les her.