Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa

Publisert 12.09.2019

Fra Rannveig_4
Kvinner i Skogbruket (KiS) inviterte til temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa på Holmen Gård i Verdal til glede for en engasjert gjeng med damer – alle med en fot – eller to – i skogbruket. En undersøkelse gjennomført av KiS viser at kvinnelige skogeiere ønsker å styrke det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget, samt at det er stor etterspørsel etter nettverk hvor man kan søke råd og veiledning. Målet for dagen var dermed satt.

Som i andre bransjer har også likestillinga kommet til skognæringa – det viste forsamlingen av damer som hadde møtt fram på temakonferanse på Holmen Gård i Verdal. Kvinner i Skogbruket er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket. Skognæringa er fortsatt ei mannsdominert næring – men arbeidet til KiS viser at tilstedeværelsen av kvinner, både skogeiere og andre ansatte i næringa, er økende. Temakonferansen ble derfor en flott arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for alle frammøtte kvinner med hjerte for næringa.

Programmet for dagen var krydret med foredragsholdere med ulik bakgrunn fra skogbruket. Karin Hovde i likestillingssenteret KUN innledet med foredraget «Hvorfor snakker vi om kvinnelige skogeiere i Norge?». Videre holdt Knut Sklett, skogpådriver i Namdalen, foredrag om nettverksbyggingas betydning for økt aktivitet og verdiskapning i skognæringa.

Skogeierne selv kom også på banen. I dialog med Gro Follo, seniorforsker i Ruralis, fortalte de om sin rolle i skogbruket og utnyttelse av ressursene på egen eiendom, samt deres tanker om viktigheten av kompetanse, rekruttering og nettverksbygging.

Kvinner i Skogbruket avholdt også sitt landsmøte i forbindelse med temakonferansen.

Karin Hovde, KUN, under sitt foredrag om kvinnelige skogeiere i Norge. Foto: Rannveig Kristiansen.

Skogeiere reflekterer foran en lydhør forsamling. Foto: Kjersti Kinderås.