Kystskogkonferansen 2019

Publisert 01.10.2019

Plante ved stubbe

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Clarion Hotel Bergen Airport.
Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog.

Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel dag under Kystskogkonferansen til å belyse problemstillinger som hver på sin måte påvirker skogens foryngelse.

Program:

10.00                           Registrering – noko å bite i

    Møteleiar Merete Larsmon, Fylkesmannen i Vestland

10.30-10.45                Velkomen til Vestland, Halvor Brosvik, Vestland                                                    Skognæringsforum

10.45-11.15                Auka bruk av tre, Kristin Wigum og Kjersti  Kinderås, Kystskogbruket

11.15-11.25                kort pause

11.25-12.10                Analyse av flaskehalsar, Helge Kårstad, Kystskogbruket og Torkel Hofseth, Fylkesmannen i Vestland

12.10-12.40                Manglande forynging i Vest, Stein Bomo, Fylkesmannen i Rogaland

12.40-13.00                Tjenester og produkter i AT SKOG med fokus på forynging, Simon Thorsdal, AT SKOG

13.00-14.00                Lunsj

                                    Møteleiar Rasmus Stokkeland

14.00-14.30                Plantekvalitet og plantetyper ved Inger Sundheim Fløistad, NIBIO

14.30-15.00                Forynging av skogen og hjorteskader/hjorteforvalting i kyststrok, Jon Olav Brunvatne, LMD

15.00-15.10                Nytt frå SKOGKURS ved Bjørn Rakstang

15.10-15.20                kaffepause

15.20-16.00                Hjorteskader: Kostar det meir enn det smakar, Samson Øpstad, NIBIO

16.00-16.30                Skogplanteforedling i Vest, Jan Ole Skage, Skogfrøverket

16.30                           Kort avslutning – vel heim ved Rasmus Stokkeland

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Påmelding til Kystskogkonferansen finner du i vår arrangementskalender.

Påmeldingsfrist 25.oktober.