Skognæringa Kyst i Rogaland

Publisert 03.07.2020

Fylkesskogmeister Stein Bomo synte til ein enorm produksjon i dette sitkagranfeltet (forsøksfelt) på noko over 100 år i Gjesdal. Kvaliteten veit vi også blir god, ettersom sitkagran med åra legg på seg oppover stammen og du kan knapt registrere avsmaling, etter kvart tette årringar og eit ypperleg virke. Det føresett også at ein har eigna reiskapar for foredling. 
F.v og litt gøymd Morten Svanes, Olaf Gjedrem, Stein Bomo, Berit Sundbø Hagalid, Ann-Hege Hanstad, Sissel Bakke (bak Ann-Hege), Even Øyri bak stammen, Torbjørn Frivik og knapt synleg Rolf Solberg.
Fylkesskogmeister Stein Bomo synte til ein enorm produksjon i dette sitkagranfeltet (forsøksfelt) på noko over 100 år i Gjesdal. Kvaliteten veit vi også blir god, ettersom sitkagran med åra legg på seg oppover stammen og du kan knapt registrere avsmaling, etter kvart tette årringar og eit ypperleg virke. Det føresett også at ein har eigna reiskapar for foredling. F.v og litt gøymd Morten Svanes, Olaf Gjedrem, Stein Bomo, Berit Sundbø Hagalid, Ann-Hege Hanstad, Sissel Bakke (bak Ann-Hege), Even Øyri bak stammen, Torbjørn Frivik og knapt synleg Rolf Solberg.

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran.

Vi har laga ein bildereportasje frå fagdelen av styremøtet i Stavanger.
Fagprogrammet var svært godt tilrettelagt av fylkesskogmeister Stein Bomo, og gav styret god innsikt i skogbruk og skognæring i Rogaland.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Besøk i Sparebank 1 SR-Bank sitt hovudkontor i Finansparken i Stavanger. Bygget vart nyleg kåra til både Årets Bygg og Årets Trebyggeri 2019. Bygget er også Europas største næringsbygg i tre.
Det er enorme dimensjonar med treelement i bygget, og Skognæringa Kyst fann seg vel tilrette i trappa.
F.v. framme Rasmus Stokkeland og Arild Kulseng-Hansen. Andre rekke f.v. Birgit Sundbø Hagalid, Ole Bakke og Olaf Gjedrem. Tredje rekke f.v. Lars Slåttå, Rolf Solberg, Kristin Støren Wigum og Torbjørn Frivik. Fjerde rekke f.v. Stein Bomo, Morten Svanes, Ann-Hege Hanstad og Even Øyri.
Styret i Skognæringa Kyst, her representert ved Torbjørn Frivik fann seg godt tilrette i SR-Bank, eit bygg som består i all hovudsak består av trevirke frå Norge og Østerrike.
I bakgrunnen tredrivaren i Kystskogbruket Kristin Støren Wigum.
Arild Kulseng-Hansen frå Troms sit i styret i Skognæringa Kyst og driv Sæteråsen Sag og Høvleri AS i Harstad. Arild likte tydeleg det han såg i sitkaskogen i Gjesdal.
Fylkesskogmeister Stein Bomo (t.v) takkar på koronavis skogbrukssjef i Eigersund kommune Hans Petter Tønnesen for kaffien som vart servert i skogen denne dagen. Tønnesen sviktar aldri når tema er sitkagran.
Karl Ludvig Ådland er bioenergi-generalen på Vestlandet, og har over ei årrekkje medverka til ei betydeleg satsing på bioenergi i Rogaland. Skognæringa Kyst besøkte Aasheimtunet varmesentral AS i Sandnes som har vore svært vellukka.
F.v. nestleiar i Skognæringa Kyst Rolf Solberg, Hallstein Bø frå Grøn Energi Vest AS (eigar varmesentralen), Karl Ludvig Ådland og Kjell Høgemark frå Biodrift AS.
Det vart også tid til eit kort besøk hos ein av dei første og mest erfarne juletreprodusentar i Rogaland. Dei satsar stadig meir på sjølvhogde juletre av sorten Abies Normanniana. Kundane set stor pris på å hogge juletrea sjølve, kunne eigarane m.a. fortelje. I det siste har dei planta ein del Abies Laciocarpa (fjelledelgran) og ventar gode resultat også av denne sorten.
F.v. juletreprodusentane Synnøve Ræge og heilt til høgre mannen Per Ræge.
Eit av juletrefelta til Synnøve og Per Ræge.
Bilde 1: Lunsj på Sola Strandhotell avslutta eit særs interessant skogleg fagprogram i Rogaland.
Bilde 2: Lunsj på Sola Strandhotell avslutta eit særs interessant skogleg fagprogram i Rogaland.