Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark

Publisert 14.09.2021

I denne leirravinen, som er i rød kvikkleirsone, var de fleste enige om at man ikke må tenke på å grave driftsveier eller kjøre med maskinene. Det blir da meget krevende å få fram virket i den 70-90 meter djupe ravina, med bratte skråninger, der virket på tas opp. Vinsjing i en eller annen form må bli løsninga
I denne leirravinen, som er i rød kvikkleirsone, var de fleste enige om at man ikke må tenke på å grave driftsveier eller kjøre med maskinene. Det blir da meget krevende å få fram virket i den 70-90 meter djupe ravina, med bratte skråninger, der virket på tas opp. Vinsjing i en eller annen form må bli løsninga
Interregprosjektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat arrangerte to skogdager i Trøndelag i september 2021. Tema for dagene var planlegging av skogsdrift på arealer med bæresvak mark og/eller skred- eller erosjonsfare, og særlig med tanke på et klima i endring.

2 september var det samling i Hegra i Stjørdal kommune og 7. september i Grong kommune i Namdalen. Arrangementet slo meget godt an hos entreprenører og skogsmaskinførere. Det var 30 deltakere i Hegra og 40 i Grong, som engasjerte seg godt i tematikken.

Det ble diskutert mulige planløsninger for et konkret område; adkomst, lunneplass, basveier, stikkveier, kryssing av bekk/grøft, reparasjon av kjørespor, bar- og klopplegging. Man var også innom spesialutstyr og -utrusting. Konklusjonen er at dette er vanskelig å få til i praksis, ettersom maskinene opererer på mage typer drifter og underlag.

Terrengskadene er en utfordring av mange grunner; det krever mer drivstoff å kjøre i dype hjulspor, skader i terrenget og jordsmonnet synes i dag, men virker også i lang tid framover, det fører til avrenning, som kan gi hydrologiske utfordringer nedstrøms, samt dårligere vannkvalitet, med tanke på drikke vann og livsmiljø for fisk, elvemusling og andre arter.

Prosjektet fortsetter nå med tilsvarende samlinger i Sverige, der norske entreprenører og andre er hjertelig velkomne. Man planlegger å avslutte prosjektet med en konferanse i desember.

I denne leirravinen, som er i rød kvikkleirsone, var de fleste enige om at man ikke må tenke på å grave driftsveier eller kjøre med maskinene. Det blir da meget krevende å få fram virket i den 70-90 meter djupe ravina, med bratte skråninger, der virket på tas opp. Vinsjing i en eller annen form må bli løsninga.

 

Fv Sigbjørn Jenssen, Nortømmer; Bjørn Edvin Sæther, Hatlinghus Skog; Tarald Fossland, Fossland AS og Edmar Bakøy, Ørland kommune var på gruppe, der oppgaven var praktisk planlegging av et driftsområde.