Fylkestinget i Troms og Finnmark på skognærings- og bærekraftsmålsseminar

Publisert 22.10.2021

Fylkesting i Troms og Finnmark op skognæringsseminar i Vadsø
Fylkesting i Troms og Finnmark op skognæringsseminar i Vadsø

Tekst og foto: Rune Hedegart

Torsdag 21. oktober avsluttet Fylkestinget i Troms og Finnmark sine forhandlinger gjennom uka med seminaret: «Hvordan skal fylket levere på FNs Bærekraftsmål», der mulighetene i skognæringa var tema. Skognæringa kyst stod ansvarlig for det faglige innholdet, som ble gitt gjennom fem innlegg om diverse tema fra skog til ferdig produkt, og der vi også så litt på muligheter i den nære framtida.

Det var også noe tid til debatt, og da den startet, fikk ordstyrer veldig fort talerlista full. Debattantene fikk kun et halvt minutt til rådighet, så de rakk ikke veldig djupe politiske funderinger. Men de leverte en rekke småkommentarer og spørsmål til tematikken. De fleste ble forsøkt svart opp på direkten, og de vil alle bli tatt med i det videre arbeidet med rullering av Melding og kystskogbruket.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (AP) under Fylkesting i Vadsø

Seminaret var ett av en rekke der Skognæringa kyst møter fylkespolitikere i alle kystfylkene. Dette blir gjort som et ledd i arbeidet med å rullere Melding og kystskogbruket og samtidig formidle kunnskap om skog, trebruk, klimaeffekter og hvor skognæringa kan levere på FNs bærekraftsmål. Politikernes innspill er viktige for å få en retning på den nye meldinga som treffer. Møtene er også viktige for å forankre arbeidet som blir gjort generelt og den nye meldinga spesielt.

Webinaret kan finnes i opptak her: https://tffk.kommunetv.no/

Bildene fra Vadsø viser at det per i dag ikke er akkurat her den store skogproduksjonen skjer. Men på seminaret fikk vi høre at det er betydelige skogressurser i fylket, en god del videreforedling, og ikke minst at man er i en fase der det er en kraftig oppbygging av skogressursene.