God Jul fra oss i Skognæringa Kyst

Publisert 20.12.2021

2

Året 2021 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et hektisk år. Vi har avslutta det store prosjektet på innovasjon og trebruk, vi har holdt oppe trykket på å utvikle effektive transportløsninger for næringa, og vi har fått inn nye energiske medarbeidere til å jobbe med klimadokumentasjon, skogproduksjon og prosjektadministrasjon. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i å lage ny Kystskogmelding. Vi ser lyst på mulighetene for skog- og trenæringa i kystskogfylkene framover.

Husk – hver ganger du velger et treprodukt, så kutter du CO2-utslipp i produksjon av andre materialer!

Ha ei rettelig god og fredelig jul – og et godt nytt år, fra oss i Skognæringa Kyst!