God sommer fra Skognæringa Kyst!

Publisert 01.07.2022

God sommer!

Vi skriver 1. juli og vi er allerede halvveis i 2022. Sommerferien er straks i gang for oss i Skognæringa Kyst SA og vi får tid til å reflektere litt over året så langt. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår. Her er noen stikkord fra siste halvåret i prosjektteamet:

Ole Hartvig Bakke, daglig leder, har brukt mye av tida i dette halvåret på forhandlinger om ny skogstandard i miljøsertifiseringssystemet PEFC, og på å ferdigstille ny Kystskogmelding.

Helge Kårstad har vært travel med å få opp investeringer i nye tømmerkaier, og i arbeidet med registrering og utbedring av flaskehalser for tømmertransport på kommunevegene.

Camilla Bersvendsen har fulgt opp oppgaver fra det store trebruksprosjektet, og starta planlegging av et nytt mobiliseringsprosjekt for økt trebruk.

Rune Hedegart har sammenstilt forskning på skog og klimaeffekter, og satt i gang spørreundersøkelsen av skogeiere som ikke har planta etter hogst, for å kartlegge hindre for skogproduksjon og karbonfangst i framtida.

Guro Angell Gimse har starta med relasjonsbygging mot sentrale politikere, og interessentkartlegging ute i de fylkesvise nettverka, for å lage et grunnlag for et langt mer offensivt kommunikasjonsarbeid etter hvert.

Linn Hege har holdt styr på prosjektframdrift og økonomi for oss, i tillegg til etablering av nye og forbedra systemer og verktøy.

Etter sommerferien gleder vi oss til å ta fatt på de oppgavene som er beskrevet i den nye «Melding om kystskogbruket 2022». Og så skal vi endelig møtes i en stor forsamling igjen: Husk å melde deg på Kystskogkonferansen i Molde/Åndalsnes 12. og 13. september!

Ha en god sommer – vi ser fram til videre samarbeid til høsten!


Husk også: Hver gang du velger et treprodukt, bidrar du til klimakutt!

Hilsen oss i Skognæringa Kyst SA