Stor interesse for landbruksbygg i tre

Publisert 19.09.2022

fagdagrogaland2

Rogaland skognæringsforum arrangerte torsdag 16. september fagdag om landbruksbygg i tre på Bryne. 45 påmeldte vitner om stor interesse for bruk av tre blant bønder på Jæren. Fagdagen ble gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Rogaland Bondelag.

Tekst og foto: Kjell Terje Skrunes

Dagen var satt sammen av en seminardel på Bryne Kro og hotell på formiddagen, mens ettermiddagen ble brukt til gårdsbesøk hos to lokale bønder som nylig har satt opp nye driftsbygninger i tre.

Leder av Rogaland skognæringsforum, Olaf Gjedrem, håper arrangementet vil føre til at flere bønder med byggeplaner vil velge tre.

Foto: Olaf Gedrem åpner konferansen

 

– Det er på høy tid at bøndene gjenoppdager tre som byggemateriale. Ikke minst i klimasammenheng er tre en klar vinner i forhold til stål og betong som har dominert i de siste generasjonene, sier han.

Deltakerne fikk servert en innholdsrik og variert meny på seminardelen. Arkitekt Njål Undheim fra Helen & Hard arkitekter viste eksempler på næringsbygg som firmaet har tegnet. Han kunne også berolige med at moderne løsninger i tre er sikre i forhold til brann, og brukes nå som bærekonstruksjoner i høyhus.

Han framholdt også treets suverene posisjon som klimavinner, og treets positive innvirkning på inneklima ved at materialet er både fukt- og varmeregulernede – i tillegg til å være vakkert og godt å ta på.

Mikal Nordbø fra Riska Sagbruk viste bilder fra de etter hvert mange landbruksbyggene firmaet har satt opp de siste årene. Han understreket at i tillegg til klima-og miljøgevinster er tre svært gunstig prismessig i forhold til stål og betong.

Foto: Mikal Nordbø fra Riska Sagbruk har de siste årene satt opp en rekke driftsbygninger i tre.

Aart Magnussen fra Innovasjon Norge orienterte om de generelle tilskuddsordningene for landbruksbygg, og la naturlig nok vekt på at det kan innvilges inntil 20 prosent ekstra tilskudd til prosjekter med tre som byggemateriale.

Fagdagen ble avrundet med besøk hos Johan Tjåland på Matningsdal som har satt opp et kombinasjonsbygg for sau og ammekyr, og hos Leif Johan Haugstad på Vigrestad som har bygd for melkeproduksjon og ammekyr.

Foto: Lyst, luftig og trivelig på Matningsdal.

 

Begge byggherrer ga uttrykk for at de er særdeles fornøyde med byggene, både teknisk, økonomisk og driftsmessig. Begge kunne melde om at både folk og dyr har det godt omgitt av kortreist, klimavennlig trevirke.

Foto: Leif John Haugstad er svært fornøyd med nybygget på Vigrestad.