Skoggjødsling er lønnsomt for skogeier og samtidig et effektivt klimatiltak

Publisert 16.02.2023

Denne skogen egner seg nok meget godt for gjødsling! Foto: Torgunn Sollid-Bolås
Denne skogen egner seg nok meget godt for gjødsling! Foto: Torgunn Sollid-Bolås
Skoggjødsling er lønnsomt for skogeier og samtidig et effektivt klimatiltak. – Derfor gis det 50 % tilskudd!

Tekst: Rune Hedegart – prosjektleder Skognæringa Kyst

 

Hvis man gjødsler på riktig tidspunkt i bestandets liv, øker man tilveksten en god del fram mot hogsttidspunktet. Dette gir god økonomi for skogeier og er et effektivt tiltak for å øke karbonopptaket fra CO2 i lufta. Derfor gis det 50 % tilskudd til skoggjødsling. Det er liten risiko ved tiltaket og det påvirker i liten grad miljøet.

Velg riktig skogbestand og tidspunkt! Man bør gjødsle rundt ti år før man har tenkt å hogde skogen. Den positive effekten av gjødslinga varer i rundt 10 år, så den er viktig å få med seg før man hogger. Et viktig moment er også at det ikke skal ta for lang tid fra investeringen til man høster gevinsten, med tanke på å få god forrentning.

Det er mest lønnsomt å gjødsle skog av god kvalitet. For at skogen skal ta opp og utnytte den tilførte næringen, bør arealet ha relativt tett skog. Best effekt får man ved å gjødsle middels og gode boniteter av gran og furu. De svakeste bonitetene er mindre aktuelle å gjødsle fordi tilveksten der øker mindre. Man bør ikke gjødsle bestand som har mer enn 20 % innblanding av lauvtrær. Skog med mye råte bør man også unngå.

Bestillingsfrist for skoggjødsling er 1. mars. Søknadsfristen på tilskudd er 15. september. Her kan du lese mer om tilskuddsordningen hos Landbruksdirektoratet. 

Denne skogen egner seg nok meget godt for gjødsling! Foto: Torgunn Sollid-Bolås

Av hensyn til miljø, skal man ha en buffersone mot vann og bekker/vassdrag. Gjødsling kan gi sviskader på moser, men undersøkelser viser at det er få andre negative miljøeffekter, så lenge gjødslet ikke havner direkte i vann.