Gratis utdanning for ansatte i skognæringa

Publisert 12.06.2023

IMG_20210223_105553
Regjeringen har satt av til sammen 81 millioner kroner til gratis utdanning for ansatte i fire bransjer. Dette for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling i et raskt skiftende arbeidsliv. 16 080 650 millioner kroner av disse er satt av til jordbruk, skogbruk og gartnernæringen.

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen.

Blant kursene som kan være av interesse er blandt annet “Planlegging og sikker gjennomføring av taubanedrifter”. Les mer og finn andre kurs som kan være relevant for deg eller ansatte i din bedrift på Regjeringas hjemmeside: 81 millioner kroner til gratis utdanning for ansatte i fire bransjer – regjeringen.no