God sommer fra Skognæringa Kyst SA!

Publisert 04.07.2023

1
Vi skriver 3. juli og vi er allerede halvveis i 2023. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår. Her er noen stikkord fra siste halvåret i prosjektteamet:

Ole Hartvig Bakke, daglig leder, har brukt mye av tida i dette halvåret på å lage nye 4-årige oppfølgingsplaner for den nye Kystskogmeldinga, og på informasjonsarbeid mot sentrale politikere og andre myndighetspersoner, for å få gjennomslag for våre mål på de 4 satsingsområdene.

Helge Kårstad har vært travel med å få opp investeringer i nye tømmerkaier, organisering av driftsplanlegging for taubanelagene i Norge, og i arbeidet med registrering og utbedring av flaskehalser for tømmertransport på kommunevegene.

Camilla Bersvendsen har starta planlegging av nye prosjekter innenfor Økt trebruk og har inngått samarbeid med Tredriver i Troms.

Linn Hege har jobbet med å legge plan og budsjett for oppfølging av målene i Melding om Kystskogbruket 2022 og skal arbeide med nettverks- og rekrutteringsprosjekter fremover.

Etter sommerferien gleder vi oss til å ta fatt på de oppgavene som er beskrevet i den nye «Melding om kystskogbruket 2022».

Ha en god sommer – vi ser fram til videre samarbeid til høsten!

Husk: Hver gang du velger et treprodukt, bidrar du til klimakutt!