WoodWorks! etterlyser mer bruk av tre i offentlige bygg i Trøndelag

Publisert 25.10.2023

Klarer man ikke regne inn klimagevinsten, og den lokale og regionale verdiskapingen når man skal velge materiale å bygge i, spør Rune Hedegart i WoodWorks! Cluster. Foto: WoodWorks!
Klarer man ikke regne inn klimagevinsten, og den lokale og regionale verdiskapingen når man skal velge materiale å bygge i, spør Rune Hedegart i WoodWorks! Cluster. Foto: WoodWorks!
6. oktober ble det publisert et innlegg i Trønderdebatt, der WoodWorks!, skognæringsnettverket i Trøndelag, bemerker at fagre ord om det grønne skiftet ikke følges opp i det virkelige liv. Sjøl om tre konkurrerer godt som byggemateriale, bygger det offentlige alt for ofte med svært lite trebruk. Stål og betong skal brukes der det egner seg best, men på samme måten bør tre brukes der det egner seg best og gir best miljøeffekt. På Innherred i Trøndelag er det flere slike eksempler bare den siste tiden.
Tekst og foto: Rune Hedegart, informasjonssjef i WoodWorks! Cluster

 

Fagre ord om klimahensyn og grønt skifte følges ikke opp i praksis

Vi kunne nylig lese om den nye politiske ledelsen i Steinkjer sine politiske prioriteringer. Der inngår blant annet reduserte klimagassutslipp og grønn næringsutvikling. Det er flott, og må nesten være med i en slik plattform. La oss håpe de følger opp i praksis, for det er ikke det som pleier å skje.

Alle kommuner og fylkeskommuner har en eller annen form for klimaplan og næringsstrategi. Samtlige beskriver der hvordan man skal redusere klimagassutslippene og legge til rette for grønn verdiskaping. Men dette følges dessverre ikke opp når vi kommer til faktiske valg de gjør.

Rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp er knyttet til byggebransjen. En stor del av utslippene kommer fra bruk av byggematerialer, der de som har fossil opprinnelse er blant de klart største utslippskildene. Bruk av tre gir svært lite utslipp og gir et lager av karbon/CO₂. Derfor er nesten alle enige om at vi bør bygge mest mulig i tre. Vi trenger definitivt å bruke stål og betong, men skal velge tre der det er mulig. Men hva skjer når offentlige bygg skal føres opp i vårt nærområde? Her er noen eksempler.

Steinkjer har et flunkende nytt kulturhus. Det er jo et flott bygg, men det er brukt svært lite tre. Nå er et nytt fylkeshus under oppføring like ved stasjonene i Steinkjer. Også der ser det ut til å bli lite bruk av tre. Og dette i en av få kommuner i Norge som har en fullstendig verdikjede fra skog til ferdig produkt, med flere store treforbrukende bedrifter innen sine grenser, og der denne bransjen derfor utgjør en basisnæring. Alle andre skal med andre ord sørge for klimagassreduksjoner og grønn verdiskaping i Steinkjer ved å bruke tre enn det offentlige.

Beveger vi oss til naboen, Inderøy kommune, så har de med suksess bygget ganske nytt eldresenter i Straumen i tre. Likevel ble den nye skolen på Utøy bygget med veldig lite trebruk, samtidig som man lanserte en satsing på skogbruket. Ser man ikke forbindelsen mellom skog og trebygg og den store lokale verdiskapingen som skjer derimellom?

Ny skole er bygd med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

Moderne trebygg er konkurransedyktige på pris, gir et supert inneklima og flere andre positive effekter i bruk, er klima- og miljøvennlige, og skaper lokal, grønn næringsutvikling. Klarer man ikke regne inn den lokale og regionale verdiskapingen, samt klimagevinsten når man skal velge materiale å bygge i?

Futurebuilt har beregnet og satt sammen en oversikt som viser klimagassutslipp fra produksjon av forskjellige byggematerialer. Tre kommer best ut. faktisk enda mye bedre enn figuren gir inntrykk av, fordi dette er satt opp ut fra vekt, og tre er et lett byggemateriale i forhold til stål og betong. Foto: Fra Futurebuilts rapport om klimavennlig byggeri

Innlegget kan leses i Trønderderdebatt fra 06.10.2023 her.