Tømmerkaiprogrammets «mor», Sylvi Listhaug, åpnet Håem Tømmerkai

Publisert 30.11.2023

20231103_103012
Fredag 03. november fikk stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, «tømmerkaiprogrammets mor» det ærefulle oppdraget med å kappe tømmerstokken som markerte åpninga av ALLSKOGs Håem Tømmerkai. Arrangementet var et samarbeid mellom Allskog, Møre og Romsdal Skognæringsforum og Skognæringa Kyst SA.
Tekst og foto: Linn Hege Bragstad, prosjektleder omdømme, rekruttering og nettverk.

I sin tid som landbruksminister sørget Listhaug for et eget tømmerkaiprogram. Over en ti-årsperiode er det investert ca. 800 millioner kroner i tømmerkaier langs norskekysten, hvorav nærmere 500 millioner kroner har kommet over statsbudsjettet. Totalt er 35 kaianlegg fullført eller under utbygging. Utbygginga har gitt mange skogeiere mulighet til å omsette tømmeret sitt, der dette tidligere ikke har vært praktisk mulig.

Det er anslått at av de de 2,2 millioner m3 som går over de nye tømmerkaiene hvert år, er 40% av volumet et tilleggsvolum som ikke ville vært tilgjengelig uten tømmerkaiprogrammet. I tillegg fører kaiutbygginga til store kostnadsreduksjoner i tømmertransporten, med de virkningene dette får for netto tømmerverdi.

Skog fra Nordre og Indre Sunnmøre samt Vestnes sogner til Håem tømmerkai. Store mengder tømmer har gått over denne kaia som opprinnelig ble bygd på 80-tallet, og formelt overtatt av Møre og Romsdal Skogeigarlag i 1994. Nye Håem tømmerkai har nå en kaifront som er 81 meter lang, betydelig lengre enn den gamle på 27 meter. Dette gir helt andre muligheter for effektiv opplasting av de nye store tømmerbåtene. 80 000 kubikk forventes å gå over kai på Håem hvert år fremover. Utbyggingen har åpnet helt nye muligheter for skogbruket på Sunnmøre!

Under følger en liten bildereportasje fra dagen og det vellykkede arrangementet. 

Karin Klingenberg Hokstad, Markeds- og HR-direktør i Allskog ledet forsamlingen gjennom arrangementet på kaia.

 

Håkon Lykkebø Strand – Ordfører i Ålesund, ønsket velkommen og uttrykte glede over en slik investering til beste for næringslivet i regionen.

 

Sylvi Listhaug fikk handtere motorsaga og kutta stokken som markerte åpninga av den nye tømmerkaia på Håem.

 

No blir eg vel kalla inn av far for å skoge, sa Sylvi Listhaug etter at hun saga over tømmerstokken som markerte åpninga av kaia.

 

Det er stor verdiskaping over kaiene, og det gir stor «pay-back» for investeringsmidlane, sa Ole Hartvig Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst SA etter åpninga.

 

John Moldskred fra Moldskred AS stod for prosjektering og byggeledelse i prosjektet. 

 

Kontraktspartner og hoved entreprenør for arbeidet var PEAB/NORDANG AS. Petter Nyberg, anleggsleder i firmaet takket for oppdraget og for godt samarbeid.

 

Sigbjørn Jenssen, regionleder nord i Nortømmer ønsket tømmerkaia velkommen som en viktig del av infrastrukturen for tømmer på Sunnmøre.

 

Frode Moen, logistikkleder i Allskog, gleder seg over ei effektiv tømmerkai og mulighetene dette gir for skogeierne i området.

 

På vegne av alle oss skogeigarane her i regionen vil eg takke for nok ei flott kai. Godt samarbeid mellom skognæringa, fylkeskommune og statsforvaltar har vore viktig, og løyvingsvillige politikarar som har lytta og forstått behovet har vore heilt avgjerande for å få dette til. Sa Ottar Arve Bjørkedal, som her representerte alle skogeiere i regionen.

 

God stemning med servering av svartkjelkaffe og sjokolade av Møre og Romsdal Skognæringsforum.