Sitkagrana fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn andre trær

Alle scenarier fra FNs klimapanel (IPCC) som begrenser den menneskeskapte oppvarmingen til 1,5 grader, forutsetter bruk av tiltak som fjerner karbon fra atmosfæren. Påskoging og bruk av bioenergi, med karbonfangst og lagring i skog og trekonstruksjoner, er de karbonfangsttiltakene som er best utredet av FNs klimapanel. Noen grunnleggende spørsmål bør besvares før nye klimatiltak behandles…

Les mer

Minneord Jan Olsen

Vi har med sorg mottatt beskjed om at Jan Olsen døde fredag 8. november, 69 år gammel. Jan var en dyktig, arbeidsom og kunnskapsrik mann, som var utdanna skogbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Hele sin yrkesaktive karriere arbeidet han i skogbruket. Først med tømmertransport hos Transportbrukernes Fellesorgan, deretter som kommunal skogbrukssjef i Midtre Gauldal og Verdal,…

Les mer

Kystskogkonferansen 2019

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Clarion Hotel Bergen Airport. Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog. Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel…

Les mer

Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa

Kvinner i Skogbruket (KiS) inviterte til temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa på Holmen Gård i Verdal til glede for en engasjert gjeng med damer – alle med en fot – eller to – i skogbruket. En undersøkelse gjennomført av KiS viser at kvinnelige skogeiere ønsker å styrke det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget, samt at det er stor…

Les mer

Seminaret TREmuligheter vel gjennomført

– Framtida er TREffsikker! En innholdsrik dag med sterkt faglig program om innovativ og framtidsrettet trebruk ble vel gjennomført da Seminaret TREmuligheter gikk av stabelen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møteleder Karin Hovde i KUN ledet forsamlingen med stor overvekt av damer igjennom et rikt program. Første foredragsholder var rektor i Nord Universitet Hanne Solheim Hansen…

Les mer

Skognæringen i Midt-Norge prioriteres nasjonalt

Næringsklyngen Arena Skog går mot et taktskifte. Etter tre år med gode resultater på landsbasis ønsker bedriftene å satse fem nye år. – Allerede nå ser vi virkninger, sier klyngeleder Kjersti Kinderås. Kinderås forteller at noen av de nye mulighetene i klyngesamarbeidet er å fore laks med gjær fra trær, Hurtigruten skal fra 2021 gå…

Les mer

Senterpartileder Vedum er klar i sin oppfatning om vern av skog

Partilederen på besøk hos Moelven Van Severen -I Norge er det mer enn 10 prosent av skogen som står slik til at den er ulønnsom å drive ut. Dette er skog som verner seg selv, sa ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune til Namdalsavisa i en artikkel fra 6.august 2019. Lyngstad fikk støtte fra Senterpartileder…

Les mer