Barkbiller på frammarsj

Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har taksert skogskader fra barkbiller, og undersøkelsen viser en kraftig økning i angrepene. I perioden 1950 til 2017 ble totalt 10 millioner m3 skog skadet. De siste fire årene, fra 2018 til 2021, er 27 millioner m3 skadet. Bare i 2021 var skadenivået 8,2 millioner m3. Prosjektleder for «Stoppa borrarna» ved Skogsstyrelsen…

Les mer

Glede over statsbudsjettet

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Les mer

Rune Hedegart blir ny prosjektleder i Skognæringa Kyst

Rune Hedegart starter opp som ny prosjektleder i Skognæringa Kyst Rune er 53 år og bosatt med familie på Inderøy i Trøndelag. Han er utdanna forstkandidat fra Ås, og har en allsidig bakgrunn fra yrkeslivet. Han har blant annet vært skogbrukssjef, både i Balsfjord (Troms) og Inderøy (Trøndelag). Videre har han arbeidet hos Fylkesmannen i…

Les mer

Statsbudsjettet – har regjeringa glemt fotosyntesen?

Pressemelding fra Skognæringa Kyst: Regjeringa vil satse til sammen 19,2 mrd kroner for å fange og lagre CO2 fra fossil produksjon. Grønn skogsatsing gir en mangedobbel effekt, til en kostnad på 0,5 % av denne megainvesteringen. Hvorfor vil ikke Regjeringa helgardere og satse på skogen? Fotosyntesen er kanskje ikke like spennende som risikofylt teknologiutvikling –…

Les mer

Skogkurs: Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august – de fleste før ferien. Eksamensforberedende kurs for praksiskandidaterHer er det 4 kurs: ett er gjennomført, to kurs går i juni og ett settes opp i august. Kursene går over…

Les mer

Konferanseuke i WoodWorks! Cluster 11.-15. mai

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser og et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter. Oppstartskonferansen som var planlagt i mars…

Les mer

Bedriftsintern opplæring tilbys ved Treteknisk og Skogkurs

Kursoversikt treindustri og trebyggeri I forbindelse med «Corona-situasjonen» har Treteknisk utarbeidet et kursopplegg beregnet for fjernundervisning. De tilbyr i første omgang 30 kurs for treindustri og trebyggeri. Utgangspunktet kan være helt eller delvis permittering, – eller ledig tid fordi de vanlige gjøremålene er blitt satt på vent. Informasjon om kursopplegget finner du på Treteknisk.no Kontakperson:…

Les mer