Full fart etter korona

Det har gått tregt med utbygging av tømmerkaier siste året. Mykje skuldast korona. Men i løpet av 1. halvår 2022 reknar vi med at prosjekt i Mandal, Kvinnherad, Bjørnafjorden, Stord, Åndalsnes, Brønnøysund, Sørfold, Steigen og Stokmarknes kjem raskt i gang. Venteleg vil Børnes tømmerkai, Kvinnherad i Vestland vere først ute.Tekst og foto: Helge Kårstad Kvinnherad…

Les mer

Sjøvegen ekstremt viktig

Dagleg leiar i Norsk Biobrensel Ole Kristian Hodnemyr rosar utbygginga av Strømsvika i Mandal og seier at sjøvegen er blitt ekstremt viktig for føretaket hans som stadig set rekordar. – Vi kjøper no årleg kring 100 000 kubikkmeter skogsvirke (lauv- og barvirke) som råstoff for fast biobrensel og leverar varme m.a. til Forsvarsbygg, Finnfjord Smelteverk…

Les mer

35 mill. kroner til 3 tømmerkaiar

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har nyleg fått tilskot til bygging av tømmerkaiar med baklager.Tekst og foto: Helge Kårstad – «Tømmerkaier har en betydningsfull rolle for kystskogbruket. Næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte. Siden ordningen ble etablert i 2012 har 30 kaier fått…

Les mer

Dette må løysast raskt

Transportøkonomisk Institutt sin rapport «Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsar i tømmertransport på kommunale vegar» var tema under ei samling i Sand, Suldal kommune i Rogaland førre veke.– «Dette må løysast raskt», var den einstemmige konklusjonen frå ei godt representert jord- og skognæring i fylket.Tekst og foto: Helge Kårstad Varaordførar Øyvind Lovra Tveitane yngste alle…

Les mer

Statsbudsjettet 2022

Et statsbudsjett med verbale visjoner for skog, klima og infrastruktur. Men pengene uteblir.Tekst og foto: Helge Kårstad   For skogbruket er det særlig to kapittler over Landbruks- og matdepartementets budsjett som er viktige:1. Kapittel 1150, Jordbruksavtalen.Post 50, Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond. Denne posten er som vanlig allerede forhandlet ferdig, og det er satt av 221…

Les mer

Dette skal vi løyse – II

Heile 10 politikarar frå dei fleste partia i Hordaland stilte på Voss 24. august, den andre temadagen kring flaskehalsar på kommunevegar. Politikarane takka for god og lærerik presentasjon av utfordringa, og lova i samarbeid med næringa å løyse dette.Tekst og foto: Helge Kårstad Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget invitert til dialogmøte…

Les mer

Dette skal vi løyse – I

Med heile jord- og skognæringa i ryggen, gav dei politiske partia SV, KrF, Sp og AP klar melding på Byrkjelo i Vestland forrige veke. «Vi skal medverke til å løyse flaskehalsane for næringstransport på kommunevegane»Tekst og foto: Helge Kårstad Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget 2021 invitert til dialog på Byrkjelo 19.…

Les mer

Landbruksministeren i Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig i Trøndelag, og ville gjerne ha informasjon om skogsatsing generelt og arbeidet med skogsveier spesielt. Fredag 6. august arrangerte vi skogdag for henne i Ytteråsen i Stjørdal. Veiforeninga på Bergsveien i Stjørdal, i samarbeid med Nidaros Skogforum, la opp et svært fint og illustrativt opplegg. Skognæringa Kyst, WoodWorks!…

Les mer