7 nye skissesøknader er prioriterte

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste er gjort innan eit par år når det gjeld utbygging av tømmerkaiar i kystskogfylka.Tekst og foto: Helge Kårstad Det starta i 2012Det har vore ei aktiv, effektiv og rask utbygging…

Les mer

Taubanesamling i Brumunddal

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske Taubanelag ynskjer alle med interesse for skogsdrift i bratt skogsterreng i Norge velkomne til taubanesamlinga i år.Tekst og foto: Helge Kårstad Taubanesamlinga 2022 føregår fredag 12. august i Brumunddal. Leiar…

Les mer

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt av gran på Vestlandet og i Trøndelag. Saman med skader på eng utgjer dette store tap for grunneigarar og tiltak må setjast i verk.Tekst og foto: Helge Kårstad NIBIO ved…

Les mer

Taubanekalkulatoren i rute

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.Tekst og foto: Helge Kårstad Norske Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren for kring eit år sidan. Arbeidet er finansiert av Verdiskapingsfondet (ca. 50%) saman med Skogkurs,…

Les mer

Triveleg skogeigarlagsmøte på Stord

Stord Skogeigarlag held årsmøte i eldhuset på Litlabø, Leirvik på Stord i går. Etter nokre vanskelege år i laget, opplevde vi eit engasjert årsmøte med stor tru på framtida i næringa.Tekst og foto: Helge Kårstad Det var eit svært triveleg skogmøte og årsmøte i Stord Skogeigarlag hos Sigvor og Håkon Østerhus på Nedre Litlabø på…

Les mer

Kvifor stoppa du taubanen?

I strålande vårveir vart det nyleg arrangert skogdag i Sauda. Det var mykje folk i alle aldrar tilstades. Ungguten Alve Lund Søndenå (bilde) utfordra Friviken, taubaneentreprenøren sjølv, med spørsmål han ikkje hadde venta. Tekst og foto: Helge Kårstad Nedanfor følgjer ein bildereportasje frå skogdagen.

Les mer

Tilgangen til sjøtransport kom i grevens tid

Sidan vikingtid har tømmer vore transportert sjøvegen. Men det er først dei siste 10 åra at mange tusen skogeigarar i landet har fått ein tinglyst rett til dette. Kring 30 tømmerkaier er bygd ut eller under utbygging i denne periode. I grevens tid seier skogfolk. Førre veke vart nye og gamle tømmerkaier i Hordaland synfart.Tekst…

Les mer

Risikera 100 000 kroner i bot

Utekontrollen hos Statens Vegvesen sjekkar døgnleg køyretøy på offentlege vegar. Kommunevegar er ikkje prioriterte. Men dersom du køyrer med vogntog på ein vanleg nedklassifisert kommunal veg, risikera du kanskje 100 000 kroner i bot fortel Bjarte Frækaland, faggruppeleiar utekontroll i Sogn og Fjordane.Tekst og foto: Helge Kårstad Kring 50 tilsette i Vestland og RogalandVi har…

Les mer

Tette granskogar i Bergen by

Klimaet på Vestlandet var godt og varmt med frodige eikeskogar, etter kvart furu og gran. Ein tett granskog fylte Bergensdalen inntil klimaet vart kaldare og kaldare. Men spor av pollen klarte ikkje den komande isen å fjerne.Tekst med løyve frå Jan Mangerud: Helge KårstadFoto: Jan Mangerud Frodige skogar i mellomistidaVi er i mellomistida i Norge.…

Les mer