No er alle så positive

“Før kom dei hit for å klage. No er alle positive og stadig fleire vil ha kunnskap om skogbruk” seier Arnt Laukeland. Han er kurshaldar og instruktør i regi av Skogkurs. Det har han vore i 33 år og veit kva han snakkar om.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi er i Gloppen 16 mai på…

Les mer

Børøya tømmerkai opna

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum stod for opninga av Børøya tømmerkai, Hadsel kommune i Nordland 23. mai. Kaien er ein del av Hadsel miljøhavn, og markeringa hadde samla over hundre personar denne flotte dagen i mai. Børøya tømmerkai ligg i det nye hamneområdet i Stokmarknes og er svært strategisk plassert i høve tømmertilgangen i området. Dekningsområdet…

Les mer

Sterkare fokus på vernskog

Vi opplever eit stadig sterkare fokus på vernskog i landet. Bakgrunnen er meir skog i bratte lier, eit klima i endring og ikkje minst betre skredkartleggingar. Landbruksdirektoratet har nyleg fått i oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide ein “veiledar” for forvaltning a vernskog.Tekst og foto: Helge Kårstad Veiledar under arbeidRådgiver Baro Moslet frå…

Les mer

23 millionar kroner ekstra

Staten sitt tilbod til skogbruk  under jordbruksforhandlingane er ein auke i tilskot på 23 millionar kroner. Norges Bondelag kravde ikkje eit øre ekstra.Tekst og foto: Helge Kårstad Jordbruksforhandlingane som pågår for tida gjeld statsbudsjettet 2024. Kravet frå Norges Bondelag til Staten var ein total auke på 6,9 milliardar kroner, derav 331 millionar kroner auke i…

Les mer

Eit klimanøytralt næringsbygg

Eit nytt trebygg i regi av GC Rieber Eiendom reiser seg i Bergen by i desse dagar. Krohnen heiter bygget og Solheimsviken heiter staden. Så vel bygget som staden er unik i byen si historie.Tekst og bilde (minus siste biletet): Helge Kårstad TekstFrå Treet til SkipetDen gamle og sentrale industristaden Solheimsviken i Bergen er i…

Les mer

Avisa Nationen med fokus på flaskehalsar

Journalist Lars Steen produserte nyleg 3 store oppslag i avisa Nationen. Tema var flaskehalsar for tømmertransport på kommunale vegar. Reportasjane kan du no lese her (sjå nederst).Tekst og bilder: Helge Kårstad Ei prioritert sakÅ fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veger er ei prioritert sak for Skognæringa Kyst.Situasjonen på det kommunale vegnettet er prekær i…

Les mer

Skog på dagsorden for kommunepolitikarar på Voss

Skogen på Voss kan binde alle CO2 utsleppa i Voss herad kunne skogbruksjef Vidar Jørdre fortelje kommunepolitikarar på Voss denne veka. Saman med Helge Kårstad i Kystskogbruket var Jørdre invitert til Utval for kultur og næring for å snakke om skog og skogen sine mulegheiter framover.

Les mer

Endeleg er arbeidet igang

Etter korona har utbygging av nye tømmerkaier teke seg kraftig opp.Samnøy tømmerkai, Bjørnafjorden kommune i Vestland blei starta opp ved årsskifte og skal bli ferdig i løpet av dette året. – Det har vore ein lang veg fram til realisering,  men desto meir gledeleg at arbeidet no er godt i gang, seier leiar i Midthordland…

Les mer

Politikarane støttar innspel om flaskehalsar

Skognæringa Kyst leverte før jul eit innspel til Landbruks- og matdepartementet som vedkjem statsbudsjettet 2024. Innspelet gjeld eit ynskje om å setje av 20 millionar kroner til utbetring av prioriterte flaskehalsar på kommunale næringsvegar. – Vi opplever ei stor støtte til innspelet vårt både frå politikarar, skog-, jord-, og transportnæringa seier leiar i Skognæringa Kyst…

Les mer