Virkeskjøparane slår ring om taubanemiljøet

Med eit par unnatak var alle dei norske virkeskjøparane samla i Brumunddal førre veke.Tema var utfordringane kring taubanemiljøet og virkeskjøparane var samstemt i at her trengs ei felles satsing. Eit historisk og viktig møte seier leiar i Norsk Taubanelag Torbjørn Frivik.Tekst og foto 2: Helge KårstadFoto1: Skogkurs Ein total og felles strategiNorsk Taubanelag gjorde i…

Les mer

AT Skog med nytt kontor i vest

AT Skog er no godt etablert i gamle Vestskog sitt rike frå Dalane i sør til Nordfjord i nord.Nyleg flytta AT Skog inn i nye lokalar i Åsane rett nord Bergen. Eit ungt miljø i ei næring med bokstaveleg tala sterk vekst. Viktig for AT Skog, men ikkje minst viktig for å utvikle skognæringa på…

Les mer

Taubanekalkulatoren er ferdig

Norsk Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren våren 2021. Men det var under ei taubanesamling på Vestnes i Møre og Romsdal hausten 2020 at det kom framlegg om å utvikle ein slik kalkulator. Taubanekalkulatoren er no ferdig til bruk, og nederst i dette oppslaget finn du lenka.Tekst…

Les mer

Midlar frå Havbruksfondet til tømmerkai

Nyleg kunne Bjørnafjorden kommune skrive kontrakt for utbygging av Samnøy Tømmerkai, ein av dei største på Vestlandet. Nokre dagar før hadde politikaren Terje Søviknes (FrP) føreslege å nytte 12 millionar kroner frå Havbruksfondet for å sikre eigenkapitalen til den nye tømmerkaien.Tekst og første foto: Helge Kårstad Utbygging av tømmerkaiar i norsk skogbruk går mot slutten,…

Les mer

Vellukka politikardag på Voss

Mykje skogfolk og mange politikarar var samla på Voss 14. november. Denne gongen vil vi gi førstepremien til politikarane. Kort sagt synte dei eit imponerande engasjement og hadde utvilsamt mykje kunnskap om skog og skognæringa. Arrangementet gav utan tvil meirsmak sa arrangøren Ruben Bøtun i Vestland Skognæringsforum. Nedanfor følgjer ein bildereportaje frå dagen på Voss.Tekst…

Les mer

Dei første av dei siste

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai i Hadsel kommune er i sluttfasen, og vil etter planen bli ferdigstilt i første kvartal 2023.Tekst og foto: Helge Kårstad Kortreist tømmerkai i KvinnheradUtbygging av Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune…

Les mer

Krafttak for taubanemiljøet

Fylkesskogmester Torkel Hofseth i Vestland tilrår i eit brev til kommunane i fylket å auke tilskotet til bruk av taubane i bratt terreng med 100 kroner per kubikkmeter. Hofseth seier at det trengs eit krafttak for taubanedrift på grunn av kostnadsauke, mangel på taubanemannskap og sterk kapasitetsnedgang for taubaner i Norge.Tekst og foto Helge Kårstad…

Les mer

Lukkeleg som liten

Medan dei store virkeskjøparane i landet fusjonerte for nokre år sidan, etablerte Ingunn, Martin og Tarje eit lokalt forankra miniføretak kalla Fjordtømmer AS. Det som i mange sine auge ikkje skulle vere mogleg, har tvert imot blitt ein suksess.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi møter styreleiar Martin Braanaas og dagleg leiar Ingunn Kjelstad i nye…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det gjelder skogtiltak. Skogtiltak over jordbruksavtalen er som kjent ferdigforhandlet med en økning på 39 millioner kroner.Tekst og foto: Helge Kårstad For skogbruket er det særlig to kapitler over Landbruks- og…

Les mer