Mange vegar med flaskehalsar for tømmertransport

På oppdrag frå Skognæringa Kyst har Transportøkonomisk Institutt gjennomført ein analyse over flaskehalser på kommunale vegar i Møre og Romsdal. I samband med opning av Håem tømmerkai i Ålesund vart resultata av analysen presenterte.Tekst: Helge KårstadBilde: Kystskogbruket Berre 30% av kommuneveganeTidlegare har Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland) fått utført denne analysen. Resultata har…

Les mer

MINNEORD

Taubaneentreprenør Vidar Rørvik, mannen som vinsjet ut verdens mest kjente hogstflate «Fakkelmannen» i Øyer i Gudbrandsdalen før Vinter-OL i 1994, gikk bort 7. oktober. Det var med stor sorg vi fikk høre at Vidar hadde gått bort, men det var jo ikke helt uventet slik sykdommen hans utviklet seg. Vidar var åpen om sykdommen til…

Les mer

Ei historisk samling

Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16. mai 2023 ein handlingsplan med føremål å prøve sikre eit norsk taubanemiljø i framtida. Ein del av handlingsplanen var å peike ut skogbruksleiarar som skal få spesialopplæring på taubanedrift, og som blir involverte ved taubaneoppdrag. Denne veka var 10 skogbruksleiarar samla i Rosendal.Tekst og…

Les mer

Tøffe karar i tøft terreng

Vi er i vakre Hardanger ein regntung haustdag. I den stupbratte lia mot Hardangerfjorden arbeider Rørvik Taubanedrift AS. Dei lange, tunge grantrea fell tungt i bakken, ein sprek kar finn gode fotfeste i lia, stroppar trea, vinkar klar og like etter er trea på veg opp til skogsbilvegen for å bli kvista og kappa.  Tekst…

Les mer

Sylvi Listhaug opnar Håhjem tømmerkai

Fredag 3. november kl. 10.00 vil stortingsrepresentant Sylvi Listhaug opne Håhjem tømmerkai, Ålesund kommune i Møre og Romsdal.Same dag og same stad vil ein fersk rapport frå Transportøkonomisk Institutt om flaskehalsar på kommunale vegar bli presentert. Begge arrangementa er opne for alle, og det er venta mykje folk.Tekst og foto: Helge Kårstad Skog frå Nordre…

Les mer

Tilretteleggjarar for taubanedrift

Ny leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag i Vestland heiter Kristine Frøystein Reime. Saman med skogansvarleg i kommunen Francesca Galdiolo samla dei heile 80 personar i alle aldrar til skogdag med tema taubane forrige veke. Det var ein skikkeleg godt tilrettelagt skogdag.

Les mer

Samnøy tømmerkai tek form

Innan jul skal den nye tømmerkaien i Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke stå ferdig fortel entreprenør Jim Heldal. Dette blir Norges første tømmerkai med tilgang via tunnell.Tekst og foto: Helge Kårstad Arbeidet med Samnøy tømmerkai i Bjørnafjorden kommune starta opp ved årsskiftet og vil vere ferdig til jul. Tømmerkaien er første etablering i eit nytt, stort…

Les mer

Uroa over flaskehalsane

Ordførar Stein Aam (Sp), Ørsta i Møre og Romsdal ligg ikkje på latsida. Han er med rette uroa over ein kraftig auke i hogsten og samtidig mykje flaskehalsar på kommune- og fylkesveger. Difor hadde han invitert tyngda av sentrale samferdselspolitikarar til eit møte i Ørsta denne veka.Tekst og foto: Helge Kårstad Som dei fleste kommunar…

Les mer

Lang og tru teneste

Under årsmøtet i Møre og Romsdal Skogselskap førre veka vart det eit leiarskifte. Anders Røkkum tok over etter Terje Kolstad som har vore leiar i Møre og Romsdal Skogselskap i heile 30 år. Han er ei skikkeleg eldsjel for skogen i fylket vil mange seie. Tekst og foto: Helge Kårstad Årsmøtet i Møre og Romsdal…

Les mer