Eit enormt viktig gjennombrot

Førre veke vart det sett av pengar til planting av klimaskog på statsbudsjettet 2021.«5 millionar kroner til påskoging for å auke karbonbindinga er ikkje isolert sett mykje pengar, men det er eit enormt viktig gjennombrot» seier stortingspolitikar, tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Kystskogbruket.Tekst og foto: Helge Kårstad Enormt viktig gjennombrot «5 millionar…

Les mer

Kriser og muligheter – flaskehalser og skogfond

Det sies at det kinesiske ordet for krise er sammensatt av to tegn: Ett som betyr fare og ett som betyr muligheter. Flere kommuner og fylkeskommuner har i den senere tid erklært «Klimakrise» og flere jobber nå med å se på hvilke tiltak de skal sette i verk for å møte vår tids største utfordring.…

Les mer